Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 12/03/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang có Quyết định số 219/QĐ-UBND Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục