Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 05/3/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục