Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5

Ngày 22-5, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
Video không hợp lệ


Toàn cảnh phiên họp.

Phiên họp nghe và cho ý kiến vào 16 nội dung, trong đó đối với việc phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 111/2022NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ năm học 2024-2025, sau khi nghe đại biểu thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp giáo dục rà soát lại, thực hiện phải bám sát Nghị định 111 để xác định số lượng người ký hợp đồng, tinh thần chung phải đảm bảo giáo viên giảng dạy, để giáo viên không phải dạy thêm giờ.


Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên họp.

Đối với Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học; quy định mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2024-2025, đại biểu đề nghị cần bổ sung đầy đủ hơn đối với một số cơ sở giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Sở Giáo dục và Đào tại tiếp thu sửa lại Điều 2 theo ý kiến của Sở Tư pháp và Sở Tài chính để hoàn thiện Quy định.


Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo về việc phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục.

Về Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh. Đối với viêc phê duyệt kết quả rà soát, xây dựng bản đồ ba loại rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, các đại biểu nhất trí cao. Để đảm bảo đồng bộ thống nhất quản lý đất đai trên địa bàn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở có văn bản tham gia ý kiến trình UBND tỉnh trước khi phê duyệt.

Đối với Quyết định ban hành một số chỉ tiêu xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, đồng chí đề nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo theo quy định. Về Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đồng chí yêu cầu Sở thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài chính, rà soát lại các chuyên mục, hoàn thiện dự thảo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.


Đại biểu các sở, ban, ngành dự họp.

Đối với Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục chỉnh sửa về các điều khoản, chương, mục… trong Quy chế đảm bảo đúng quy định, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận tại phiên họp.

Phiên họp nhất trí đối với 8 dự thảo do Sở Tài chính trình bày gồm: Quy định về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thực hiện chế độ ưu đãi về miễn giảm tiền sử dụng đất ở, nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Tin: Theo Báo Tuyên Quang
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục