Chuẩn bị cho Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên 2023: Bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ

Chiều ngày 16-8, Ban tổ chức Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên 2023 tổ chức họp báo cáo tiến độ. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc ...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 16-8, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 38 cho ý kiến vào Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và một số nội dung quan ...

Góp ý quy định chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc

Ngày 15-8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo Quy định số 04-QĐ/TW 25/7/2018 của BCH Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương ...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng ngày 14/8/2023, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Linh Phú, huyện Chiêm Hoá. Cùng dự ngày hội có lãnh đạo Công an tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí ...