Hội nghị công bố và trao Quyết định nghỉ hưu đối với lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQHvà HĐND tỉnh

Chiều ngày 30/5/2024, Văn phòng Đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố và trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Phạm Văn Loan, Chánh Văn phòng Đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Dấu ấn bản sắc văn hóa, con người Tuyên Quang từng bước được định hình

Sáng 30-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tiếp lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam

Chiều nay 24-5, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã tiếp Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam do đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam làm trưởng đoàn, nhân dịp ...

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

Sáng 23-5, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và kết quả thực hiện Đề án 06 trong 5 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành phiên họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ...