Công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm

Chiều nay 12-7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.