Thường trực họp cho ý kiến vào một số chủ trương, nghị quyết

Ngày 29-9, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến một số nội dung phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
Video không hợp lệ


Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Chẩu Văn Lâm chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

Thường trực Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến vào một số chủ trương đầu tư thuộc các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nuôi trồng thủy sản trên các vùng lòng hồ thủy điện, xây dựng các khu dân cư, hoạt động kinh doanh xăng dầu, chợ trung tâm; việc triển khai dự án hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; các nội dung về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận...

Thường trực Tỉnh ủy nhất trí chủ trương đầu tư Dự án Điều tra nguồn thải, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Việc thực hiện dự án sẽ xác định được hiện trạng môi trường của các sông, suối, hồ của tỉnh Tuyên Quang, làm cơ sở để giám sát diễn biến chất lượng nước sông, hồ; điều tra, đánh giá tình hình xả nước thải, biến động số lượng, tổng lượng nước thải của các đối tượng xả nước thải, các nguồn xả nước thải vào nguồn nước, các nguồn tiếp nhận nước thải, đồng thời đánh giá được hiện trạng xả nước thải của các nguồn thải trên địa bàn tỉnh. Dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường nước sông, hồ của tỉnh..

Đối với việc triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vùng có đông đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương của Uỷ ban MTTQ tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy nhất trí chủ trương. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng giúp các hộ nghèo, cận nghèo có hướng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung đối tượng được hỗ trợ, thực hiện cho vay vốn đảm bảo công khai, chặt chẽ để người dân đồng thuận, phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ.

Đối với nội dung dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị phải tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết phù hợp với từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vai trò, vị trí, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát các đối tượng kết nạp đảng viên, tập trung vào các lĩnh vực trường học, các khu công nghiệp, khu vực ngoài doanh nghiệp Nhà nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thường trực Tỉnh ủy xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ người mắc bệnh suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh Thalassemia (bệnh thiếu máu huyết tán) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, sẽ hỗ trợ một phần tiền ăn, chi phí  đi lại, tiền thuê nhà, chi phí điều trị ngoài phạm vi được hưởng của quỹ BHYT với các bệnh nhân suy thận mãn tính, bệnh Thalassemi phải điều trị lâu dài theo từng đợt điều trị.

Về nội dung này, Thường trực Tỉnh ủy nhất trí về chủ trương, đây là chính sách thể hiện tính nhân văn nhằm hỗ trợ một phần những người mắc bệnh nan y trên địa bàn tỉnh. Do đó,  Sở Y tế phải tiếp tục nghiên cứu kỹ, rà soát các đối tượng hưởng thụ, mức hỗ trợ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện tối đa cho người bệnh.

Thanh Phúc
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục