Khoanh vùng khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

Ngày 5-4, Uỷ ban nhân dân tỉnh họp về khoanh vùng khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.


Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh rất đa dạng, trong đó có nhóm khoảng sản nhiên liệu, kim loại, khoáng chất công nghiệp, vật liệu xây dựng. Toàn tỉnh có 200 mỏ, điểm mỏ; 86 điểm khoáng sản, điểm biểu hiện khoáng hóa.

Tuy nhiên, một số điểm mỏ trữ lượng, giá trị không lớn. Do đó tỉnh đã khoanh vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Hiện tại một số những điểm mỏ cấm, khu vực cấm không phù hợp với quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và hiện trạng thực tế cũng như các quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt.

Khắc phục bất cập và để phù hợp với quy định của Luật Khoáng sản 2010, tỉnh đang xây dựng và hoàn thiện Dự án “Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, kết quả khảo sát sẽ có 1.910 điểm khu cực cấm hoạt động khoáng sản, không có khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản do liên quan đến các yếu tố về di tích lịch sử, tôn giáo, danh lam thắng cảnh, rừng đặc dụng, công trình hồ đập, hồ chứa nước, quốc phòng, an ninh...


Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày nội dung dự án.

Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí việc xây dựng dự án và thực hiện khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đây chính là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan, huyện, thành phố trong công tác quản lý, bảo vệ; cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản không bị chồng lấn vào quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, hài hòa giữa lợi ích kinh tế với quốc phòng, an ninh, bảo vệ các di sản văn hóa...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang khẳng định, khoáng sản là tài nguyên vô cùng quý giá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để bảo vệ và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên cần có những giải pháp căn cơ, cụ thể. Đồng chí yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung hoàn thiện dự án.

Riêng với đơn vị tư vấn phối hợp với các địa phương, ngành liên quan để rà soát, khoanh vùng khu vực cấm khai thác khoáng sản đảm bảo chính xác phù hợp với quy hoạch chung và các yếu tố liên quan.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục