Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố

Ngày 27 tháng 7 năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Đây là hội nghị giao ban lần đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Video không hợp lệ

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các huyện, thành phố.

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 cho thấy: Trong 06 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện, thành phố đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chương trình công tác đề ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới. HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố đã tổ chức 08 kỳ họp thường lệ, 06 kỳ họp chuyên đề, ban hành 96 nghị quyết (cấp tỉnh 42 nghị quyết, cấp huyện 54 nghị quyết). Các nghị quyết được ban hành đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 cũng như của cả giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu.

Về hoạt động giám sát có chuyển biến tích cực. Bên cạnh giám sát thường xuyên việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp tỉnh, huyện, thành phố đã thực hiện 27 cuộc giám sát chuyên đề và khảo sát với nhiều nội dung thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh như: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức trên địa bàn tỉnh; việc sắp xếp trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và triển khai chương trình sách giáo khoa mới trên địa bàn tỉnh; về hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021; việc thực hiện các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh Tuyên Quang khuyến khích phát triển kinh tế trang trại; hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi và khuyến khích phát triển hợp tác xã nông lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2018-2021; việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; việc thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn huyện; công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; việc giải quyết các chế độ, chính sách cho người có công trên địa bàn các xã, thị trấn giai đoạn 2016 - 2020;…

Lãnh đạo HĐND huyện Lâm Bình phát biểu.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được quan tâm thực hiện. Qua tiếp xúc cử tri đã tổng hợp chuyển 802 ý kiến, kiến nghị của cử tri (Thường trực HĐND tỉnh 100 kiến nghị, Thường trực HĐND các huyện, thành phố 702 kiến nghị), đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Phối hợp với UBND cấp tỉnh, cấp huyện tiếp 224 lượt công dân, tiếp nhận 349 đơn theo quy định, trong đó cấp tỉnh tiếp 16 lượt, tiếp nhận 77 đơn, cấp huyện tiếp 208 lượt, tiếp nhận 272 đơn.

Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra 28 báo cáo, 42 tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp của HĐND tỉnh; các Ban của HĐND các huyện, thành phố thẩm tra 58 tờ trình, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp bảo đảm quy trình, thủ tục, khoa học, chất lượng.

Lãnh đạo HĐND huyện Hàm Yên phát biểu.

Tại hội nghị đã có 12 lượt ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Các ý kiến đã tập trung phân tích, làm rõ kết quả nổi bật, đổi mới trong tổ chức, hoạt động của HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm, nhất là trong chuẩn bị tổ chức kỳ họp, giám sát thường xuyên, chuyên đề, tiếp xúc cử tri. Đồng thời nêu một số vấn đề hiện còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh như: Trong thực hiện nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; việc củng cố, kiện toàn các hợp tác xã; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoạt động của các Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; về chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã. Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất về việc tổ chức giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố tại các huyện, thành phố; tổ chức tập huấn kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp, tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, huyện, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh: Qua các báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị cho thấy: Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố có đổi mới, tích cực trong các hoạt động của HĐND, nhất là trong chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, ban hành nghị quyết, giám sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh ngay từ đầu nhiệm kỳ đã sớm ban hành các nghị quyết, quy chế bảo đảm tổ chức và hoạt động của HĐND cấp tỉnh như: Nghị quyết Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định đánh giá, xếp loại hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp theo đúng vị trí, vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND như: Hoạt động của HĐND cấp xã còn có hạn chế, hình thức, chưa làm đúng và phát huy hết chức trách, nhiệm vụ người đại biểu dân cử. Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thành phố chưa tổ chức được nhiều phiên giải trình, chất vấn. Việc ban hành nghị quyết, thẩm tra dự thảo nghị quyết, chuẩn bị tổ chức kỳ họp của HĐND có nội dung còn chậm, chất lượng còn hạn chế. Việc tiếp thu, trả lời, giải đáp kiến nghị của cử tri của đại biểu HĐND có lúc chưa đầy đủ, cặn kẽ. Một số đại biểu HĐND cấp huyện hoạt động kiêm nhiệm còn hạn chế.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND các cấp, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND theo hướng thực chất, toàn diện, đồng bộ, trong đó quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm là:

- Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; các nghị quyết, chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND tỉnh, các chương trình, đề án, kế hoạch của UBND tỉnh để cụ thể hoá bằng các cơ chế, chính sách, các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND các cấp. Thường trực HĐND cần chủ động phối hợp với UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thống nhất nội dung, xây dựng chương trình kỳ họp, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các Ban của HĐND và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong chuẩn bị tổ chức kỳ họp, cương quyết không đưa vào chương trình kỳ họp các nội dung không đảm bảo chất lượng. Hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp cần được quan tâm thực hiện, phát huy vai trò của đại biểu cơ quan dân cử, tập trung vấn đề khó, những vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức rút kinh nghiệm ngay sau khi tổ chức kỳ họp.

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát, chú trọng việc phát hiện, nắm bắt, kiến nghị khắc phục những bất cập, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước ở địa phương; những kiến nghị chính đáng của cử tri, những vấn đề mà xã hội quan tâm. Tiếp tục đổi mới phương pháp giám sát, chú ý nắm bắt tình hình thuộc lĩnh vực khác nhau để xác định đúng nội dung giám sát, qua đó có kiến nghị, đề xuất sát thực, phù hợp. Thông qua hoạt động giám sát, HĐND các cấp tăng cường tham mưu cấp uỷ địa phương kịp thời chỉ đạo, giải quyết những hạn chế, vướng mắc, khó khăn, ách tắc, điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; khuyến khích tổ chức cho đại biểu HĐND 03 cấp tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp trong cùng một thời gian, địa điểm. Duy trì họp Tổ đại biểu sau khi tiếp xúc cử tri trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Chú trọng tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND, nhất là đại biểu chuyên trách là lãnh đạo các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND. Mỗi vị đại biểu cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phát huy tính chủ động khi tiếp cận vấn đề, bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, nắm bắt thực tiễn, ý kiến kiến nghị của cử tri để đề xuất, giải pháp, kiến nghị phù hợp vì lợi ích của Nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng trong thời gian tới, Thường trực HĐND cấp tỉnh, huyện, thành phố sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Thùy Linh
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục