Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 51

Sáng 14-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kỳ thứ 51 cho ý kiến vào các nội dung quan trọng.
Video không hợp lệ


Hội nghị lần thứ 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại biểu Văn phòng và các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến nhiều nội dung các quy định mới: Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, mức hỗ trợ, bồi dưỡng, mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học; quy định mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2024-2025; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Các đại biểu cũng cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Quyết định, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029; Quyết định, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực "Về kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước", về chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Danh mục dự án, công trình thực hiện thu hồi đất năm 2024 theo quy định của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thanh Phúc
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục