Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng 18-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, công tác báo chí - xuất bản, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.


Các đại biểu dự Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, lĩnh vực của ngành. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động đổi mới, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá, có hiệu quả công tác tuyên giáo; đã hoàn thành 144 nhiệm vụ, đạt 100% kế hoạch.

Trọng tâm là: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các Hội nghị triển khai sâu rộng, nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng; tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục được thực hiện chủ động, tích cực, có hiệu quả. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Ban Tuyên giáo các cấp đã tiếp tục kết hợp linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền như: Hội nghị trực tiếp, trực tuyến, báo chí, nền tảng mạng xã hội...

Qua đó góp phần định hướng tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Trung ương, của tỉnh, các chương trình, sự kiện, kết quả phát triển kinh tế -  xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát hoạt động của cấp ủy, chính quyền, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tuyên truyền kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự, nhiệm vụ trọng tâm, các sự kiện, lễ hội; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền qua hệ thống fanpage, zalo của các cơ quan báo chí; phát triển các nền tảng youtube, tiktok... Trong đó, Báo Tuyên Quang đã tổ chức thành công Chương trình chính luận nghệ thuật “Ký ức Điện Biên”...


Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Nông Thị Bích Huệ đề nghị, 6 tháng cuối năm 2024, ngành Tuyên giáo cần tập trung thực hiện tốt các nội dung Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng tuyên truyền.

Trong đó nhấn mạnh, ngành Tuyên giáo cần tham mưu với cấp ủy tổ chức quán triệt, học tập, phổ biến, tuyên truyền và tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, các quy định mới của Trung ương ban hành; các luật mới được Quốc hội thông qua ở Kỳ họp thứ 7, có liên quan trực tiếp đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân như: Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi, Luật Đất đai, Luật Căn cước, Luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023...; các nghị quyết được Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIX thông qua.

Ngành Tuyên giáo cần tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động rà soát, theo dõi, nắm tình hình đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, phản ánh không đúng, không khách quan về tỉnh.

Đồng thời tiếp tục thông tin, tuyên truyền nội dung Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã hội, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở cơ sở để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội…

Các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 35 về Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; các nghị quyết, chỉ thị, các quy định mới của Trung ương ban hành; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực... và một số nội dung quan trọng khác.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục