Gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Sáng 4-6-2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Video không hợp lệ


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt chủ trì thảo luận.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu các nội dung mới tại các văn bản của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và của tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài nguyên - môi trường; thông tin tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án của tổ chức, doanh nghiệp cần kiến nghị tháo gỡ, giải quyết.

Đại diện các doanh nghiệp, HTX đã thảo luận, trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc: Việc bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định giá đất cụ thể đối với một số công trình, dự án còn chậm; giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường đảm bảo cho hoạt động và đời sống Nhân dân tại khu tập kết rác Nhữ Khê; điều chỉnh về thời hạn thuê đất một lần sang thuê hàng năm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có điều kiện hoạt động; chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tạo điều kiện cho hợp tác xã có trụ sở giao dịch và hoạt động;


Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh đó, việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, khoáng sản, môi trường có lúc chưa đảm bảo thời gian, vẫn còn hồ sơ chậm so với quy trình thực hiện; chưa thống nhất trong việc xác định hình thức giao đất, cho thuê đất; việc khảo sát, lập dự án đầu tư đối với nhiều công trình chưa xác định được cụ thể địa điểm bố trí tái định cư, điểm mỏ đất, vị trí đổ thải để khai thác làm vật liệu san lấp, đổ thải san gạt mặt bằng; một số nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất…


Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo giải đáp một số vướng mắc về thủ tục đầu tư.

Giải đáp một số vướng mắc của đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm rõ hơn các ý kiến, chủ yếu về thủ tục đầu tư, thủ tục tài chính, việc quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, bố trí đất cho thuê thực hiện các dự án…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các nội dung trao đổi tại hội nghị đã góp phần quan trọng giải quyết các chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường, đặc biệt là đất đai. Đồng thời bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư; phát huy, khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tai nguyên gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đánh giá cao sự tham gia thẳng thắn, xây dựng của các tổ chức, doanh nghiệp, sự chuẩn bị chu đáo của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tại hội nghị. Đồng chí đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đóng góp vào sự tăng trưởng của tỉnh, đứng thứ hạng cao trong cả nước.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra những tồn tại và nêu rõ nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc được doanh nghiệp nêu tại hội nghị là do hệ thống pháp luật còn chồng chéo, chưa thống nhất; chưa có hướng dẫn việc giải phóng mặt bằng triển khai các dự án; việc xác định giá đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thường chưa sát với giá thị trường; chưa bố trí được nguồn vốn để giải phóng mặt bằng đối với các khu, cụm công nghiệp gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án; nhiều chủ đầu tư còn lúng túng trong việc lập hồ sơ, thủ tục; cơ sở dữ liệu của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường…


Toàn cảnh hội nghị.

Để tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng chí đề nghị UBND các huyện, thành phố, các ngành chức năng, chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã và các doanh nghiệp theo chức năng nhiệm vụ rà soát các trình tự thủ tục tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời các vướng mắc; tập trung hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường và quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình, dự án.

UBND tỉnh cam kết sẽ cùng với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đồng hành với các doanh nghiệp, tổ chức để cùng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Tin: Theo Báo Tuyên Quang
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục