Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng

Sáng nay 20-6, tại tỉnh Sơn La, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng theo khu vực, địa bàn năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.


Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Bắc.

Tham dự hội nghị, đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức 14 tỉnh, thành ủy trong khu vực phía Bắc đã nỗ lực triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ thường xuyên; tập trung tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 bảo đảm chất lượng, tiến độ; tham mưu xây dựng, hoàn thiện các Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng...


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy đã tích cực củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy của ban tổ chức cấp ủy, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời trao đổi, giải đáp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng và phối hợp tham mưu, triển khai nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trọng tâm là tập trung tham mưu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024; tiếp tục tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng Đảng...

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo một số kết quả nổi bật của tỉnh về công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. Đồng chí đã có một số đề xuất, kiến nghị tại hội nghị như hiện nay, nhiều tỉnh đang thực hiện ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, tuy nhiên mỗi tỉnh sử dụng một phần mềm khác nhau, có cách làm khác nhau, đơn vị cung cấp phần mềm khác nhau.


Đồng chí Ma Thế Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Vì vậy, đề nghị Trung ương xem xét, nghiên cứu xây dựng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử để sử dụng thống nhất chung trong cả nước; Trung ương cần sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế về quản lý khai thác, hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đề nghị Trung ương nghiên cứu việc phân cấp cho tỉnh về việc thay đổi ủy viên hoặc phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Đề nghị Trung ương sớm ban hành quy định, hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đảm bảo đồng bộ khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ năm 2024.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục