Hội thảo xin ý kiến nội dung bản thảo lần 1 cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2005 - 2020

Ngày 20-6, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Biên soạn cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2005 - 2020 tổ chức Hội thảo xin ý kiến nội dung bản thảo lần 1 cuốn sách.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, Trưởng Ban Biên soạn cuốn sách dự và chủ trì hội thảo.


Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội thảo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; thành viên Ban Biên soạn, Tổ giúp việc.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe trình bày báo cáo tổng quát quá trình biên soạn và tóm tắt nội dung bản thảo cuốn sách. Từ tháng 7-2023, Ban Biên soạn, Tổ giúp việc đã sưu tầm trên 1.000 đầu bản tài liệu với trên 25.000 trang tài liệu. Ban Biên soạn đã gửi văn bản tới 41 sở, ban, ngành, đơn vị để được cung cấp tư liệu. Đến nay, Ban Biên soạn đã tổ chức 3 kỳ họp cho ý kiến vào nội dung bản thảo cuốn sách; đến nay đã hoàn thiện bản thảo lần 5 cuốn sách với dung lượng 336 trang, khổ A4 gồm: Lời giới thiệu, 3 chương nội dung, Kết luận, Phụ lục.

Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2005-2020 tiếp nối các cuốn đã xuất bản gồm: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 1940-1975, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 1976-2005.


Ban Biên soạn và lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội thảo.

Nội dung cuốn sách làm rõ kết quả lãnh đạo phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tiềm năng, lợi thế, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới của Đảng bộ tỉnh (2005-2010); nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tòa Đảng bộ, quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, đưa Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển (2010-2015); công tác lãnh đạo phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, huy động nguồn lực, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc (2015-2020) của Đảng bộ tỉnh; những bài học kinh nghiệm để vững bước trên con đường phát triển.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao những nỗ lực sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn của Ban Biên soạn, Tổ giúp việc, đồng thời đóng góp ý kiến vào một số thông tin, số liệu, sắp xếp ảnh, cơ cấu phụ lục nhằm đảm bảo tính logic, phù hợp trong cuốn sách.


Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Biên soạn cuốn sách Nông Thị Bích Huệ nhấn mạnh, cuốn sách có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là tư liệu có ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử tại các chi bộ, đảng bộ, trường học trong tỉnh. Đồng chí ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội thảo rất có trách nhiệm, chất lượng. Đồng chí yêu cầu Ban Biên soạn tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, trên cơ sở đó rà soát, đối chiếu lại thông tin, sự kiện, đảm bảo sau hội thảo này, bản thảo tiếp tục được hoàn thiện, thống nhất trong thời gian tới.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục