Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 18 - 5 nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã dâng hương đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Video không hợp lệ


Đoàn đại biểu dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia dâng hương có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và thành phố Tuyên Quang.

Khắc ghi lời dạy của Bác, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, đồng lòng, chung sức, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn; lãnh đạo, triển khai toàn diện, sâu rộng và đạt được những kết quả rất tích cực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.


Các đại biểu dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển; quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững; đời sống mọi mặt của Nhân dân được nâng lên; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác được biểu dương, khen thưởng trong dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác kính yêu.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi lưu bút tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước Anh linh Bác kính yêu, với lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nguyện vững mãi niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng; kiên định mục tiêu và con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác đã lựa chọn; tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất; đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện,bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Thành Công
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục