Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Ma Việt Dũng tiếp xúc cử tri xã Thanh Phát

Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2019, đồng chí Ma Việt Dũng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII tại xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể; cán bộ công chức, viên chức xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn, xã Thanh Phát.


Đồng chí Ma Việt Dũng, Trưởng Ban Pháp chế kiểm tra thực tế đập thủy lợi Cây Gạo, thôn Lục Liêu, xã Thanh Phát.

Tại hội nghị, đồng chí Ma Việt Dũng đã báo cáo với cử tri kết quả của kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu và nội dung chủ yếu của một số nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND mà rõ nét nhất là sự điều hành của Chủ tọa tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh với cử tri trong thời gian qua; đồng thời cử tri cũng kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: Đầu tư xây dựng đường giao thông; xây dựng mương phai tưới tiêu chưa hợp lý gây khó khăn cho người dân đi lại, sản xuất; cung cấp kịp thời vụ cây giống chất lượng cao theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; giao rừng phòng hộ cho dân quản lý bảo vệ....Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo UBND xã Thanh Phát tiếp thu và trả lời thỏa đáng tại cuộc tiếp xúc cử tri.

Phát biểu với cử tri, đồng chí Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Phát thời gian qua. Đồng chí mong muốn cử tri xã Thanh Phát chia sẻ những khó khăn chung của tỉnh, tiếp tục đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, lựa chọn những cây trồng vật nuôi chủ lực để nâng cao thu nhập. Đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần chung tay xây dựng hoàn thiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí đã nghiêm túc tiếp thu và đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thanh Phát khẩn trương có biện pháp giải quyết kiến nghị của cử tri về giải quyết đường đi cho các hộ gia đình thôn Lục Liêu do việc xây dựng đập thủy lợi Cây Gạo. Đối với những vấn đề mà cử quan tâm và kiến nghị sẽ được tổng hợp gửi đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết và trả lời cử tri.

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Ma Việt Dũng đã đi kiểm tra thực tế đập thủy lới Cây Gạo, thôn Lục Liêu mà cử tri kiến nghị, khắc phục để thuận lợi cho nhân dân đi lại và phục vụ sản xuất./.

Đỗ Dũng

Tin cùng chuyên mục