Giám sát giải quyết kiến nghị cử tri: Chỉ rõ hạn chế cần khắc phục

Để đảm bảo tiến độ, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND tỉnh đã chú trọng giám sát tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri. Từ đó, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, cũng như tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần.

Cử tri xã Chiêu Yên (Yên Sơn) nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội (tháng 4/2022).

Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó, sau khi tổng hợp, rà soát, phân tích và chuyển ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các ban, tổ đại biểu thực hiện chức năng giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, thông qua các hoạt động như: giám sát thông qua hệ thống báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện giám sát chuyên đề tại một số cơ quan, đơn vị, ngành có ý kiến, kiến nghị của cử tri; gợi ý cho các tổ đại biểu và đại biểu HĐND lựa chọn một số vấn đề được nhiều cử tri, nhân dân quan tâm để chất vấn trực tiếp tại kỳ họp hoặc tổ chức phiên họp giải trình yêu cầu các cơ quan, đơn vị giải trình, làm rõ.

Đặc biệt, trong quá trình giám sát giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, Thường trực HĐND yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố khi gửi báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh đồng thời gửi báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh để giám sát theo quy định. Qua đó, HĐND tỉnh thường xuyên cập nhật, đánh giá tiến độ giải quyết các kiến nghị cử tri của các cấp, các ngành. Trong đó, làm rõ đơn vị, địa phương nào tích cực, trách nhiệm, chỉ đạo xem xét, giải quyết ngay kiến nghị của cử tri và đơn vị tiến độ giải quyết còn chậm so với thời gian quy định. Đồng thời, làm rõ kiến nghị nào đã giải quyết xong; kiến nghị đã được trả lời nhưng chưa giải quyết xong do khó khăn về nguồn lực; kiến nghị đã trả lời nhưng nội dung chưa đảm bảo; kiến nghị đã trả lời nhưng nội dung còn chung chung, chưa rõ thời gian, lộ trình giải quyết. Trên cơ sở này, Thường trực HĐND tỉnh ban hành báo cáo kết quả giám sát để trình tại kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh theo quy định. Trong báo cáo sẽ nêu rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất.

Theo thống kê, trước và sau kỳ họp thứ ba, Thường trực HĐND chuyển UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết 124 kiến nghị của cử tri. Sau khi tiếp nhận, UBND tỉnh đã giao cho các cơquan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh. Qua nghiên cứu, tổng hợp, theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri, 100% các kiến nghị của cử tri đã được xem xét, giải quyết cơ bản đảm bảo thời hạn, chất lượng, yêu cầu. Tuy nhiên có một số đơn vị tiến độ giải quyết còn chậm; nội dung giải quyết các kiến nghị của cử tri còn chung chung, chưa rõ thời gian, lộ trình giải quyết, chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri như: cử tri xã Kim Quan, huyện Yên Sơn đề nghị cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT185 từ ngã ba Quốc lộ 2C đến trại trâu Tuyên Yên bao gồm các hạng mục lát vỉa hè, rãnh thoát nước, trồng cây xanh để hình thành tuyến đường mẫu khi xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Sở Giao thông - Vận tải trả lời với nội dung “Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với UBND huyện Yên Sơn tổng hợp tham mưu với UBND tỉnh để xem xét phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện”. Nội dung trả lời như vậy còn chung chung, chưa đáp ứng nguyện vọng của cử tri đề nghị.

Hay như đề nghị của cử tri xã Đông Lợi (Sơn Dương) đề nghị xây bờ đập thủy lợi Dốc Kẻ bị lở, phục vụ tưới tiêu cho hơn 5 ha lúa của thôn Đồng Nương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua xác minh, kiểm tra xác định phía thượng lưu đập có một số vị trí bị xói lở, sạt trượt đất; về lâu dài nếu không được khắc phục sẽ gây nguy cơ mất an toàn cho công trình. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ xác định trước mắt là UBND huyện Sơn Dương chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã Đông Lợi thực hiện theo dõi mực nước, có phương án điều tiết nước hợp lý...; về lâu dài sẽ xem xét bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện sửa chữa, nâng cấp. HĐND tỉnh nhận định việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri còn chung chung, chưa rõ lộ trình thực hiện.

Ông Ma Ngọc Khoa, thôn Nà Giàng, xã Minh Quang (Lâm Binh) chia sẻ, tại buổi tiếp xúc cử tri, nhân dân thôn đã kiến nghị nâng cấp công trình thủy lợi tại thôn bởi cánh đồng thôn Nà Giàng thiếu nước sản xuất. Các cấp, các ngành đã nhanh chóng vào cuộc và có những giải pháp kịp thời nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng để người dân thuận lợi sản xuất. Qua đó, đã tạo niềm tin sâu sắc giữa cử tri với đại biểu dân cử.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát kiến nghị cử tri của HĐND tỉnh đã ngày càng phát huy vai trò cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, hoàn thành sứ mệnh của mình bằng tất cả trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tạo cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, xứng đáng với trọng trách mà cử tri đã đặt lên vai người đại biểu dân cử bằng lá phiếu của mình.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục