Dứt điểm các kiến nghị có đủ điều kiện giải quyết

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri, ngoài giám sát trước các kỳ họp, hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đều lựa chọn nội dung, phân công các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết; kết quả giám sát đều tổng hợp và báo cáo tại phiên họp định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh. Nhờ vậy, UBND tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động trong rà soát để giải quyết, trả lời cử tri, không chờ đến khi có văn bản yêu cầu. Theo đó, các kiến nghị có đủ điều kiện để giải quyết đều được xử lý dứt điểm.


Cử tri Tuyên Quang nêu ý kiến tại cuộc TXCT với đại biểu dân cử.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, bên cạnh đa dạng hóa nội dung, hình thức tiếp xúc để ghi nhận tâm tư, nguyện vọng cử tri, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng hết sức quan tâm giám sát công tác xử lý, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tỷ lệ kiến nghị được giải quyết dứt điểm hoặc thông tin tới tới cử tri kịp thời ngày càng tăng, góp phần củng cố niềm tin của người dân hoạt động của chính quyền địa phương.

Không chờ đến khi có văn bản yêu cầu

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã tập trung đa dạng hóa nội dung, hình thức TXCT; kết hợp TXCT của đại biểu HĐND 2 cấp (tỉnh, huyện), 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) hoặc tiếp xúc giữa ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, huyện cùng thời gian, địa điểm. Các cuộc tiếp xúc thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri tham dự với nhiều ý kiến, kiến nghị mang tính xây dựng cao; tính tương tác giữa cử tri và đại biểu được nâng cao theo hướng cởi mở, dân chủ. Qua các cuộc tiếp xúc, đã có 520 kiến nghị của cử tri được chuyển đến UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Đơn cử, trước Kỳ họp thứ 6, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc chuyên đề về lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại 19 điểm với sự tham dự của đông đảo của cử tri đại diện cho Ban giám hiệu, phụ huynh học sinh của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, dạy nghề trên địa bàn; tiếp thu, tổng hợp 123 kiến nghị liên quan đến: bổ sung biên chế và đẩy nhanh tiến độ thi tuyển giáo viên, kế toán cho các trường để bảo đảm định mức giáo viên/lớp; công tác tuyển dụng vào viên chức đối với những trường hợp giáo viên đang hợp đồng đang hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg; kịp thời trang cấp thiết bị dạy học tối thiểu theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ngay từ đầu năm học 2023 - 2024... Một số kiến nghị đã được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo trả lời, giải quyết ngay sau kỳ tiếp xúc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của tỉnh...

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri ghi nhận được, để bảo đảm tiến độ, chất lượng giải quyết, ngoài tổ chức giám sát trước các kỳ họp, hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đều lựa chọn nội dung, phân công các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan. Kết quả giám sát đều tổng hợp và báo cáo tại phiên họp định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh.

Có thể thấy, việc đổi mới công tác TXCT và giám sát việc giải quyết kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã thực sự phát huy hiệu quả. UBND tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã thể hiện sự tích cực, chủ động trong rà soát các kiến nghị để giải quyết và trả lời cử tri, không chờ đến khi có văn bản yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Theo đó, các kiến nghị có đủ điều kiện để giải quyết đều được xử lý dứt điểm; các kiến nghị chưa có đủ điều kiện để giải quyết do chưa có nguồn lực đầu tư hoặc quy định của pháp luật, chính sách hiện hành chưa cho phép… đều được trả lời đầy đủ, kịp thời. 

Giải quyết ngay những nội dung đã đủ cơ sở

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà, trên cơ sở những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tốt với Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức cho đại biểu TXCT theo quy định. Trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm và trong từng đợt để đại biểu và các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, thực hiện; chuẩn bị nội dung tài liệu sớm, đầy đủ, bảo đảm chất lượng; tiếp nhận, tổng hợp chính xác, đầy đủ kiến nghị của cử tri qua phản ánh của đại biểu, Tổ đại biểu để chuyển các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời. Nhất là, phân loại và thời hạn giải quyết cụ thể, phù hợp; có biện pháp để chuyển tải được kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan chức năng đến cử tri, nơi có kiến nghị của cử tri.

Để làm tốt nhiệm vụ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ phải phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch; thông báo rộng rãi đến cử tri về thời gian, địa điểm tổ chức TXCT; làm tốt vai trò chủ trì, điều hành buổi TXCT; tổng hợp đầy đủ, chính xác ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND và các cơ quan liên quan theo quy định…

Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng sẽ tổ chức nhiều cuộc TXCT chuyên đề về những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, những vấn đề bức xúc ở địa phương. Từ đó, thu hút được nhiều ý kiến đóng góp thực chất, sát với đời sống cơ sở, sự quan tâm, kỳ vọng của người dân. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; coi trọng việc giám sát theo chuyên đề, theo đợt và thảo luận về báo cáo kết quả giám sát trình trước các kỳ họp HĐND; tăng cường vai trò giám sát trực tiếp của đại biểu và Tổ đại biểu.

Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải cử lãnh đạo, cán bộ có năng lực và thẩm quyền dự các cuộc tiếp xúc để trực tiếp trả lời, hoặc tiếp thu để trả lời các kiến nghị của cử tri bằng văn bản. Trong đó, đặc biệt chú trọng giải quyết ngay những nội dung, vấn đề đã đủ cơ sở, điều kiện giải quyết hoặc cần giải quyết ngay để tránh phát sinh thành vụ việc phức tạp, bức xúc. Đồng thời, nghiên cứu để có biện pháp phù hợp với các kiến nghị cần có thời gian, nguồn lực và chính sách cụ thể.

Bách Hợp
Báo điện tử ĐBND

Tin cùng chuyên mục