Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba tại xã Chân Sơn

Sáng ngày 12/01/2022 tại xã Chân Sơn, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn ứng cử trên địa bàn, đại biểu Hội đồng nhân dân xã Chân Sơn đã thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân các cấp.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Hữu Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ công chức xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, cử tri của các thôn trên địa bàn xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Chân Sơn (Yên Sơn)

Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và thông báo kết quả kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Năm 2021 có 17/20 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch gồm: GRDP bình quân đầu người; giá trị sản xuất công nghiệp, nông, lâm nghiệp, thủy sản; tổng thu ngân sách nhà nước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội….Có 03 chỉ tiêu chính gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), giá trị sản xuất các ngành dịch vụ, thu hút khách du lịch và doanh thu xã hội về du lịch;  01 chỉ tiêu thành phần là tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế không đạt kế hoạch.

Kinh tế của tỉnh duy trì được sự tăng trưởng đạt 5,67% so với năm 2021. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 34,2 vạn tấn, đạt 100,4% kế hoạch (bằng 106,2% so với năm 2020). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.021 tỷ đồng; tăng 16,8% so với năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/12/2021: 3.702.821 triệu đồng/4.067.757 triệu đồng, đạt 91,0% kế hoạch năm. Quan tâm chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; việc dạy và học, khai giảng năm học mới linh hoạt, phù hợp với điều kiện của tỉnh, phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19. Công tác phòng, chống Covid - 19 thực hiện nghiêm chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy. Công tác tiêm phòng dịch bảo đảm an toàn, đúng tiến độ cấp vắc xin của Bộ Y tế….

Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức từ ngày 14/12/2021 đến ngày 17/12/2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Kỳ họp đã xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và nghe Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2021; một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Kỳ họp cũng đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022 và 37 nghị quyết khác, trong đó: có 05 nghị quyết quy định những nội dung liên quan bảo đảm cho hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 15 nghị quyết về lĩnh vực đầu tư xây dựng và triển khai các dự án; 04 nghị quyết về lĩnh vực tài chính, ngân sách; 02 nghị quyết cụ thể hóa, quy định chi tiết một số chính sách của Trung ương áp dụng trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực giáo dục, an sinh xã hội; 03 nghị quyết về lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường; 04 nghị quyết về giao chỉ tiêu biên chế, công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội; về việc đổi tên tổ dân phố, đường phố; 04 nghị quyết quy định chính sách đặc thù của tỉnh về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch. Trong đó nhiều nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, như: Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025; quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực; hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; thông qua Đề án xây dựng nhà văn hoá thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022…

Cũng tại Hội nghị, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện năm 2021 và thông báo kết quả kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đã có 07 lượt cử tri phát biểu tập trung phản ảnh các nhóm nội dung về: đầu tư, xây dựng đường giao thông liên thôn, đường bê tông nội đồng; đầu tư, sửa chữa, nâng cấp một số công trình nước sạch tại các khu di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc quy hoạch nghĩa trang….Các kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Chân Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và ngành chức năng tiếp thu, làm rõ theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã giải đáp và làm rõ một số kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tiếp thu, xem xét giải quyết, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thông tin thêm với cử tri về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Chân Sơn thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19; tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu xây dựng xã Nông thôn mới./.

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục