Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX tại xã Bình Xa

Sáng ngày 22/11/2023, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX tại xã Bình Xa, huyện Hàm Yên. Tiếp tục thực hiện phương châm tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) cùng tiếp xúc cử tri tại một điểm, cùng một thời gian; cùng tham gia cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Bình Xa có đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Vũ Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên, Lê Ngọc Duyên, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Xa; Hoàng Thị Luyện, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hương, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, Đỗ Thị Cúc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Xa, huyện Hàm Yên.
Video không hợp lệ


Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri xã Bình Xa huyện Hàm Yên.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện Hàm Yên, các phòng, ban chuyên môn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức xã, đại diện các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, cử tri của 18 khu dân cư trên địa bàn xã Bình Xa.

Thay mặt các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024 với cử tri.

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành tập trung, linh hoạt, hiệu quả của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực; cơ bản hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Có 19/20 chỉ tiêu khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch, trong đó: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9% so với năm 2022. Toàn tỉnh có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí bình quân đạt trên 15 tiêu chí/xã; lũy kế tổng số xã đạt 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chất lượng các mặt công tác văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; quốc phòng được củng cố, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng lên. Tuy nhiên qua đánh giá ước thực hiện năm 2023, Còn có chỉ tiêu không đạt kế hoạch, 01 chỉ tiêu chính (Nâng thứ hạng của tỉnh Tuyên Quang trên bảng xếp hạng chỉ số Chuyển đổi số xếp thứ 40 của cả nước kế hoạch xếp thứ 35); 01 chỉ tiêu thành phần (Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 30,50%, kế hoạch 32,20%).


Cử tri xã Bình Xa phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức trong 05 ngày (vào đầu tháng 12 năm 2023). Kỳ họp xem xét, thông qua 36 báo cáo trình tại kỳ họp, trong đó: 01 báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh; 15 báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh; 03 báo cáo của các cơ quan tư pháp; 14 báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; 02 báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 01 thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; 01 báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận thông qua 33 dự thảo nghị quyết quyết định nhiều nội dung quan trọng: Nhóm nghị quyết phục vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2024 như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024;  Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024; kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Tuyên Quang… các dự thảo nghị quyết liên quan đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chính sách cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố như: Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ người mắc bệnh Suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassaemia) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang…

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Luyện, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hương, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên và Đồng chí Đỗ Thị Cúc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Xa đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023 nhiệm vụ năm 2024 của huyện, của xã; năm 2023, huyện Hàm Yên, xã Bình Xa đã cơ bản thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng, tại hội nghị đã có 11 lượt cử tri phát biểu. Cử tri xã Bình Xa, huyện Hàm Yên bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng với kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh, của huyện Hàm Yên và của xã Bình Xa trong năm 2023; Cử tri cũng tập trung kiến nghị, phản ánh nguyện vọng của mình về đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, đường ĐT 189 đi qua địa bàn xã; nâng cấp hạ tầng điện sinh hoạt để bảo đảm an toàn cũng như phục vụ tốt hơn cho sản xuất; tiếp tục đầu tư hoàn thành xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hàm Yên; về tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế; quan tâm giải quyết những vướng mắc liên quan đến thực hiện các chế độ cho đối tượng gia đình chính sách; tiếp tục giải quyết dứt điểm các kiến nghị đã được phản ánh trước đó… Các kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã Bình Xa, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh đã tiếp thu và trả lời, làm rõ theo thẩm quyền.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu với cử tri xã Bình Xa.

 Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận kết quả đã đạt được của huyện Hàm Yên, xã Thái Hoà trong thời gian qua; đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới. Thông tin thêm nhiều kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh quan trọng mà tỉnh đã đạt được trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVII đến cử tri; nhất là nỗ lực, cố gắng huy động, tập trung, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông kết nối, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, như: 02 dự án giao thông trọng điểm là: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang; Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang;…

Thông tin thêm với cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp sẽ thông qua một số nghị quyết quan trọng, liên quan đến cử tri, nhân dân như: Quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và mức khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp hỗ trợ theo nhóm nhiệm vụ; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết thông qua các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang…

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành sẽ khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến, góp phần đẩy mạnh thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh đối với các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều lĩnh vực như: cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hộ tịch; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; đăng ký kinh doanh. Nghị quyết thông qua các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành sẽ quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao ý thức, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, kịp thời ngăn chặn và chống các hành vi quan liêu, phiền hà, sách nhiễu tổ chức, doanh nghiệp và người dân; góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đồng chí đã làm rõ thêm một số kiến nghị của cử tri đồng thời yêu cầu Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên, các sở ngành liên quan tiếp thu, xem xét và có lộ trình cụ thể để khẩn trương giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân như đất đai, môi trường, chế độ, chính sách… để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bình Xa cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo vệ tài nguyên, môi trường; khai thác lợi thế, tiềm năng của địa phương để tăng nguồn thu cho địa phương; nâng cao thu nhập cho người dân, chăm lo đời sống vật chất, tình thần cho nhân dân, đóng góp cho ngân sách nhà nước. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã phải thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân và tăng cường đối thoại với nhân dân để kịp thời giải quyết ngay những kiến nghị của nhân dân từ cơ sở. Tin tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên của xã và các thôn sẽ luôn tâm huyết, trách nhiệm để tham gia xây dựng xã Bình Xa hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo và hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Thế Anh
Ảnh: Thanh Phúc
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục