Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVIII

Ngày 28-11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Triệu Thị Lún, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh gồm: Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách về 7 dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2017 và phương hướng, mục tiêu và giải pháp năm 2018; báo cáo giám sát chuyên đề về việc tổ chức thực hiện quy hoạch thủy lợi, thủy sản Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; cho ý kiến đối với các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4; các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp và báo cáo giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương và một số nội dung báo cáo khác phục vụ kỳ họp.

Phát biểu kết luận từng nội dung, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị, các ban HĐND tỉnh cần tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp đồng thời tiếp tục rà soát, tổng hợp để hoàn thiện các báo cáo thẩm tra. Đồng chí yêu cầu, trong công tác thẩm tra các báo cáo, cần tiếp tục đổi mới, đánh giá sâu hơn những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực, cần có dẫn chứng cụ thể đối với từng vấn đề. Đối với việc tổng hợp báo cáo kiến nghị của cử tri, cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, theo từng lĩnh vực cụ thể, không trùng lặp. Đồng chí đề nghị việc chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh, cần phân ra các nhóm như: Nhóm giải quyết được ngay, nhóm giải quyết được nhưng cần lộ trình và nhóm không giải quyết được để thực hiện tốt hơn việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục