Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 5-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ 5.
Video không hợp lệ

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV của tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng, UBKT Trung ương, Văn phòng Chính phủ; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố và 141 xã phường, thị trấn.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với các đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Những nội dung mà HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ và đúng luật. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung chương trình, bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2017, phương hướng, mục tiêu và giải pháp năm 2018, trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự điều hành tập trung, linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; 21/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. 

Năm 2018 tỉnh xác định tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trong tâm, 21 chỉ tiêu chủ yếu nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế; tập trung phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế, phát triển mạnh du lịch và các ngành dịch vụ; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả; đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chính trị và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phiên họp đã xem xét các báo cáo về kết quả 10 tháng và ước thực hiện cả năm 2017 dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí của các bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và tình hình sử dụng các quỹ do tỉnh quản lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVIII; báo cáo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; các báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát của các ban HĐND tỉnh; thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng, củng cố chính quyền; báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 4 và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, mặc dù tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, tuy nhiên có mặt còn hạn chế. Đồng chí đề nghị, căn cứ lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị về mục tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và thảo luận, thống nhất các giải pháp thực hiện các mục tiêu năm 2018. (Toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm)

Phiên họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Lê Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên; bầu đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày mai (6-12), kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục