Phát biểu khai mạc Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung.

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang;

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội;

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng đáp ứng nhanh, kịp thời việc chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện phương châm “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Kỳ họp chuyên đề củaHội đồng nhân dân tỉnh đượctổ chức theo hình thức trực tuyến; kết nối từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với 07 điểm cầu tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và Trụ sở của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp; xin gửi đến các vịđại biểu, khách quý dự kỳ họp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thực hiện chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương là “Không để ách tắc ở bất cứ khâu, vào đoạn nào trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện mục tiêu nhiệm vụ” và thực hiện có hiệu quả chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh là “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững”, để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cả trước mắt và lâu dài. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp Chuyên đề này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua 11 dự thảo nghị quyết liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Kính thưa quý vị đại biểu!

 Những nội dung mà Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt là Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Như chúng ta đã biết Quy hoạch có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và được xác định là một trong những động lực cho tăng trưởng, chính vì vậy để tạo động lực tăng trương mới, khai thác hết tiềm năng cho phát triển, Quy hoạch cần phải dài hơi và đi trước một bước; phải coi Quy hoạch là một trong những mục tiêu hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các khâu, các bước trong quá trình xây dựng đồng thời có sự tham gia ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Hội đồng thẩm định Quốc gia và các đối tượng chịu sự tác động trong tỉnh; có sự tham gia phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trên cơ sở đó để HĐND tỉnh xem xét và quyết định; bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tin cùng chuyên mục