Phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại phiên bế mạc kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX


Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn. Ảnh Thanh Phúc.

Kính thưa: Chủ tọa kỳ họp.

Kính thưa: Các vị Đại biểu Quốc hội; các vị Đại biểu HĐND tỉnh và các vị Đại biểu tham dự kỳ họp.

Kính thưa: Cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Tại Phiên khai mạc kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình bày các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023 và dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra, được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận.

Qua báo cáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, thảo luận tại Hội trường và các ý kiến chất vấn của đại biểu, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân đã có nhiều ý kiến phân tích, đánh giá, chia sẻ, đóng góp sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết, sát thực tiễn với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và việc thực hiện các Nghị quyết về giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh thời gian qua. Hầu hết các ý kiến đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành và những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tại Phiên thảo luận, đã có 05 lãnh đạo Sở, ngành và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm. Tại Phiên chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trả lời chất vấn tại hội trường. Đối với những vấn đề chất vấn bằng văn bản hoặc các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn trực tiếp nhưng chưa được trả lời, Ủy ban nhân dân dân tỉnh yêu cầu các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc trả lời bằng văn bản gửi đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.   

Uỷ ban nhân dân tỉnh xin trân trọng cảm ơn, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri trong tỉnh. Với trách nhiệm là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng báo cáo, làm rõ thêm một số vấn đề được các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm.

Một là, Tập trung thực hiện thúc đẩy liên kết vùng, tạo các động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, trọng tâm là bám sát thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang. Đây là những định hướng lớn trong Chiến lược, quy hoạch phát triển tỉnh Tuyên Quang trong năm 2024 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung: Phát triển 2 hành lang của vùng, bao gồm: (1) Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang; (2) Hà Nội - Phú Thọ - Tuyên Quang - Bắc Kạn - Cao Bằng. Phát triển trung tâm chế biến gỗ của vùng tại Tuyên Quang trong mối liên kết với Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Kạn. Xây dựng Hành lang du lịch Cao Bằng - Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội. Định hướng bố trí phát triển các trung tâm du lịch, dịch vụ tại khu vực Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ. Xây dựng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào thành trung tâm giáo dục lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch cả nước; Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trở thành Bệnh viện tuyến cuối của khu vực Đông Bắc. Xây dựng hồ sơ và đề nghị UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới Na Hang (Tuyên Quang) - Ba Bể (Bắc Kạn),...

Hai là, Tiếp tục tập trung nguồn lực, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các Đề án, Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Năm 2024 là năm tăng tốc bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức để đạt được mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm trên 9%, đây là mục tiêu cao, chúng ta cần phải quyết liệt mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả 03 khu vực, trong đó: Giá trị tăng thêm của Khu vực nông nghiệp tăng 4,85%; Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,16%; Khu vực dịch vụ tăng 8,22%.

Ngay sau khi kỳ họp kết thúc, căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024, Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và các Chương trình, kế hoạch khác cho các sở, ngành, huyện, thành phố và các đơn vị. Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2024 (Chính phủ dự kiến tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2024 vào ngày 03-05/01/2024). Đồng thời, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, ban hành các văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được thông qua tại kỳ họp này.

* Về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp: Tập trung vào các vùng sản xuất hàng hóa, sản phẩm chủ lực của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, Hợp tác xã và nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Rà soát, bố trí đủ diện tích kế hoạch trồng rừng năm 2024, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị trồng rừng đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất; hỗ trợ cây giống chất lượng cao theo đúng cơ chế chính sách, thực hiện quản lý chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc cây giống lâm nghiệp tại từng vườn ươm, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cây giống đạt tiêu chuẩn chất lượng phục vụ cho Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn và kế hoạch trồng rừng năm 2024. Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; chủ động hơn trong việc thực hiện và giải ngân nguồn vốn, huy động các nguồn lực để bố trí đủ vốn đối ứng; giữ vững và nâng cao việc thực hiện các tiêu chí đã đạt được, đồng thời chú trọng các nội dung tiêu chí nông thôn mới ở cấp thôn, bản và hộ gia đình... đặc biệt là sự phối hợp để triển khai có hiệu quả 06 chương trình chuyên đề (Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; Chương trình phát triển du lịch nông thôn; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới và Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới), đưa Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đi vào chiều sâu, trở thành hàng hóa có sức tiêu thụ mạnh trên thị trường, đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái ở địa phương.

Về kinh phí khoán bảo vệ rừng: Bộ Tài chính đã có Văn bản số 12413/BTC-NSNN gửi Chính phủ: Bộ Tài cính đã rà soát, tổng hợp trình Chính phủ, trình Quốc hội tại Báo cáo số 43/BC-CP ngày 21/10/2023 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024 theo đó phương án phân bổ vốn sự nghiệp của ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 đã phân bổ kinh phí để thực hiện tại các xã khu vực II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2021 cho 10 địa phương (trong đó Tuyên Quang là 30,42 tỷ đồng).

Về thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương: Đến nay, đã lắp đặt 53,79km/62,652km, đạt 85,9% kế hoạch (còn 8,842km). Trong thời gian tới, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương, đơn vị đôn đốc lắp đặt, hoàn thành trong tháng 12/2023; kiểm tra toàn bộ khối lượng đã thi công, chỉnh sửa đảm bảo thiết kế đúng quy định; thực hiện bàn giao, quản lý, đưa vào sử dụng; tập trung thực hiện việc thanh, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách.

* Về sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tập trung thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm tỉnh có tiềm năng, lợi thế, có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường; thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch. Trong năm 2024, 15 dự án mới dự kiến đi vào hoạt động năm 2024, đóng góp 1.325 tỷ đồng, như: Nhà máy Giày Kiến Xương Tuyên Quang (xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương); Nhà máy sản xuất gỗ huyện Yên Sơn, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn; Nhà máy may công nghệ cao tuyên quang LGG2 - cụm công nghiệp An Thịnh huyện Chiêm Hoá; Nhà máy Nhiên liệu sinh khối Erex sakura Tuyên Quang,...

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố: Khẩn trương tháo gỡ hiệu quả các vướng mắc, rào cản, "điểm nghẽn" gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nghiên cứu, rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới và công khai, minh bạch các quy định, chính sách liên quan tới doanh nghiệp.

* Về phát triển du lịch: Tiếp tục đầu tư hạ tầng du lịch tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, dự án Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Flamigo Tân Trào)...; Ngày 10/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành tổ chức triển khai thực hiện, đến nay đã phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm tại Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 17/11/2023. Đồng thời, trong năm 2024 tiếp tục thực hiện các Đề án, Chương trình, kế hoạch phát triển du lịch, như: Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang; Đề án đổi mới Lễ hội Thành Tuyên; Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng..., góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, tạo thêm việc làm cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và đóng góp một phần cho ngân sách, thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Ba là, Về thu hút nguồn lực, thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Ủy ban nhân dân tỉnh xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng của các cấp, các ngành, các địa phương và các chủ đầu tư: Về giải ngân nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia: Vốn đầu tư năm 2023 của tỉnh lớn (giá trị tăng khoảng 1.648,75 tỷ đồng); (Vốn đầu tư năm 2022: 5.305,815 tỷ đồng; Vốn đầu tư năm 2023: 6.954,567 tỷ đồng, gồm: Vốn giao năm 2023: 5.651,677 tỷ  đồng; Vốn năm 2022 kéo dài thực hiện trong năm 2023: 1.302,890 tỷ đồng). Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 21/02/2023; Ban hành 03 Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; Phân công các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo theo dõi tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc việc giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án, qua đó đã kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, như: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, thủ tục đầu tư,...; chấn chỉnh một số chủ đầu tư, nhà thầu chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công; tổ chức Lễ phát động thi đua “78 ngày đêm vượt nắng, thắng mưa” thi công hoàn thành Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; thường xuyên kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, động viên, khích lệ các đơn vị thi công và người lao động làm việc "3 ca, 4 kíp", xuyên lễ, xuyên Tết, nỗ lực hết mình để hoàn thành, sớm đưa công trình vào sử dụng và đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng sự mong mỏi của người dân, doanh nghiệp; một số dự án lớn hoàn thành trước kế hoạch, như: (1) Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai (khánh thành trong tháng 12/2023); (2) Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn: Theo kế hoạch ban đầu, hoàn thành vào năm 2024, tuy nhiên đến nay đã cơ bản hoàn thành, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2023. (rút ngắn thời giai thực hiện khoảng 12 tháng theo kế hoạch).

Tuy nhiên, một số dự án còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đồng đều; việc triển khai gặp nhiều khó khăn, tổ chức thực hiện trong giải phóng mặt bằng (Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (nhà, công trình xây dựng khác, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang), tái định cư, cung ứng nguyên vật liệu;... Thực trạng này có nhiều nguyên nhân đã ảnh hưởng đến quá trình triển khai một số dự án; việc thực hiện thủ tục đầu tư còn chậm; việc triển khai, quản lý, thi công, tư vấn, giám sát tại một số dự án còn hạn chế, bất cập, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp…

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, với tổng nguồn vốn khoảng 2.130 tỷ đồng; nguồn vốn cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chiếm trên 65%; Chương trình có 10 dự án thành phần và 13 tiểu dự án trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, kinh tế, hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong công tác điều hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã linh hoạt trong việc điều chỉnh nguồn vốn, bổ
sung vốn cho các công trình thiếu vốn thanh toán khối lượng hoàn thành, kết quả giải ngân đạt gần 60%, góp phần giảm nghèo tăng thu nhập cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 25% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh, giảm 5,4% so với năm 2022 đạt mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao).


Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIX. Ảnh Đức Mạnh.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp: (1) Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật liên quan, nhất là về trình tự thủ tục đầu tư, bảo đảm nhanh, kịp thời, hiệu quả và linh hoạt; (2) Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư; (3) Tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc về nguồn nguyên vật liệu; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ biến động giá nguyên, vật liệu (Hiện tại, hằng tháng Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố các thông tin về giá xây dựng nêu trên, trong đó việc công bố giá vật liệu xây dựng đảm bảo tính kịp thời, liên tục, đúng thời gian quy định, phục vụ tốt cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng xây dựng trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan áp dụng, tham khảo trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng như: lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng; điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng...; (4) đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành và chính quyền các cấp (Thực hiện phân cấp tại điểm c, khoản 5, mục 3, Điều 1, Nghị định 38/2023/NĐ-CP  ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia có quy định “c) Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập, tổng hợp danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định.”. Hiện nay, các huyện, thành phố phân cấp về nhiều chương trình, dự án, các nguồn vốn nên thực hiện chưa kịp thời, ví dụ: Liên quan đến dự án đo đạc địa chính, lập hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ di dấn tái định cư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 đến nay chưa triển khai là 13,58 tỷ đồng.

Ngay sau Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân huyện lập các quy hoạch xây dựng vùng huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hoá, Na Hang, Lâm Bình; lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang. Tổ chức lập 13 đồ án quy hoạch chung đô thị mới trên địa bàn tỉnh; xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045. Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đô thị, như: Dự án đô thị Khu du lịch, nghỉ dưỡng Mỹ Lâm; dự án Flamingo Tân Trào Tuyên Quang; Khu đô thị Danko; Khu đô thị mới bên bờ sông Lô; Khu đô thị An Tường Riverside... Trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở, ngành, huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập, duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết bảo đảm chất lượng và kế hoạch đề ra.

Bốn là, Về tài chính ngân sách: Trong năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng giảm thu của các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế (dự kiến giảm thu 384 tỷ đồng; trong đó: giảm 259,8 tỷ đồng do thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với xăng, đầu, mỡ nhờn ảnh hưởng trong năm 2023; giảm 77 tỷ đồng do giảm 2% thuế suất GTGT năm 2023 theo Nghị định số 101 của Chính phủ; giảm 22 tỷ đồng do thực hiện mức thu lệ phí trước bạ theo Nghị định số 41 của Chính phủ; giảm 25.2 tỷ đồng do giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 theo Quyết định số 01 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ); cung cầu của thị trường bất động sản ảnh hưởng đến việc đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất thuê... Để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo ngành Thuế và các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác chống thất thu ngân sách; xử lý thu nợ, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp không nộp thuế theo đúng quy định; nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại, điện tử, kinh doanh trên nên tảng số; thực hiện các thủ tục ghi thu, ghi chi tiền thuê đất phải nộp theo quy định, rà soát kỹ để thống nhất chủ trương. Về khuyến khích, vận động các nhà đầu tư thành lập pháp nhân trên địa bàn tỉnh để triển khai thưc hiện dự án. Các cấp, các ngành, các đơn vị dự toán điều hành quản lý ngân sách theo đúng dự toán ngân sách đã được giao; chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết để có thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh, như đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước: Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (Văn bản số 1220/UBND-THVX ngày 29/3/2023, số 3265/UBND-THVX ngày 19/7/2023, số 3881/UBND-THVX ngày 16/8/2023 ): Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị xác định chính xác số cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý theo quy định; trên cơ sở đó, rà soát tiến độ kê khai, báo cáo, lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án theo đúng quy định, không để lãng phí, sai phạm, lấn chiếm, chuyển đổi, sử dụng sai mục đích hoặc để hoang hóa. Ngày 27/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể nội dung, tiến độ thực hiện từng nội dung công việc và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cá nhân có liên quan (bao gồm cả việc sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), đảm bảo trong năm 2023 hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và trong năm 2024, thực hiện và hoàn thành phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được phê duyệt theo đúng Nghị quyết số 74/2022/QH15.     

Năm là, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rất quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là rất quyết liệt trong công tác chuyển đổi số. Tiếp tục phát huy vai trò hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Ngày 30/8/2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra trực tiếp tại Trung tâm (Thông báo số 104/TB-UBND ngày 30/8/2023). Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Ngày 17/11/2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 5750/UBND-THCBKS về việc chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, trong đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: Giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trực tiếp phụ trách, kịp thời chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính; làm rõ trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ này, là cơ sở để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức.

Tích cực triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đảm bảo tiến độ, đúng quy định: thực hiện kích hoạt 197.107 tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2, hiện xếp thứ 6 trên toàn quốc; hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD cho công dân đủ điều liện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, Tuyên Quang là một trong 32/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu này.

Trong năm 2024, để quyết tâm phấn đấu nâng thứ hạng chuyển đổi số xếp thứ 35 của cả nước, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo tập trung quyết liệt thực hiện một số công việc, như: Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, người dân, doanh nghiệp; ưu tiên đầu tư hạ tầng, nền tảng số, phát triển kinh tế số và xã hội số; đưa vào sử dụng chính thức Phần mềm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang tại các cơ quan nhà nước tại 3 cấp tỉnh, huyện, xã; hoàn thiện đưa vào sử dụng hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC); tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng: Cổng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang; hoàn thành Nâng cấp hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Tuyên Quang; Kho cơ sở dự liệu của sở ngành…

Sáu là, Công tác quản lý tài nguyên:

Về việc thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với 95/138 xã, phường, thị trấn: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường lập điều chỉnh dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai. Sau khi dự án tổng thể toàn tỉnh được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục lập thiết kế kỹ thuật dự toán cho các huyện, thành phố để làm cơ sở thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với 95/138 xã, phường, thị trấn còn lại (tháng 12/2023 phê duyệt dự án, quý I/2024 phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các huyện, quý III/2024 bắt đầu triển khai, vốn đã bố trí trên 230 tỷ đồng cho công việc này).

Về việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-­CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất. Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, để làm căn cứ tính tiến sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với nhiều dự án trong đó có một số dự án lớn, như: Dự án (Dự án Làng văn hoá du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; Lô TMDV thuộc Dự án Khu nhà ở Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang; Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang).

Về vấn đề thu gom, xử lý rác thải: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 quy định giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu bù đắp một phần kinh phí cho ngân sách nhà nước theo lộ trình tăng dần (mỗi năm tăng 10%) và theo nguyên tắc “người phát thải nhiều thì phải trả phí nhiều”. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc như: Việc lập, thẩm định, phê duyệt đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn còn lúng túng do Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển rác thải tại khu vực nông thôn; Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến điểm tập kết, trạm trung chuyển ban hành kèm theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND chưa phù hợp với thực tế dẫn đến khó khăn cho đơn vị cung cấp dịch vụ. Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc nêu trên, trong thời gian chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, ngày 02/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản 4861/UBND-ĐTXD chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: (1) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn theo chi phí thực tế thực hiện; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; (2) Tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một phần Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 (dự thảo Quyết định đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số 517/BC-STP ngày 04/12/2023, dự kiến ban hành trước ngày 15/12/2023). Giai đoạn 2023-2024, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về lộ trình tính giá dịch vụ công, các ngành chức năng của tỉnh xác định mức giá do người dân chi trả bảo đảm khoảng 35-50% giá tính đúng, tính đủ và hình thức thu thực hiện theo hộ gia đình, hộ kinh doanh và cơ quan, đơn vị (theo mức độ phát thải hoặc theo số lượng người). Từ 01/01/2025 sẽ chuyển sang hình thức thu theo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát thải đồng thời tăng giá khoảng 10-12%/năm, đến năm 2030 ngân sách nhà nước sẽ không phải cấp bù chi phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (mức thu tại thành phố Tuyên Quang và Trung tâm các huyện khoảng 15.000-19.000 đồng/người/tháng và mức thu tại khu vực còn lại khoảng 8.000-14.000 đồng/người/tháng); (Năm 2024, thành phố Tuyên Quang và các huyện không để thất thu giá dịch vụ này, ngân sách nhà nước sẽ không bổ sung do thất thu, do mở rộng mà không thu được). 

Nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn khi thực hiện mô hình Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo khu vực, do đặc điểm địa bàn của các huyện lớn, điều kiện đi lại khó khăn gây ảnh hưởng đến việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai cho Nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai cho phù hợp với mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị. Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định (Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 14/11/2023) sắp xếp lại Văn phòng Đăng ký đất đai cho phù hợp, theo đó giải thể giải thể Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Yên Sơn - Hàm Yên, thành lập Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Sơn và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hàm Yên; thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 12/2023 và giải thể Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hoá - Na Hang - Lâm Bình, thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chiêm Hoá, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Na Hang và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Bình; thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý IV năm 2025. Trước mắt, từ Quý IV năm 2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa - Na Hang - Lâm Bình bố trí 02 tổ làm việc tại thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình và thị trấn Na Hang, huyện Na Hang để hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ cho người dân.

Bảy là, Văn hóa - xã hội

Việc thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên phổ thông công lập trong thời gian qua đã được tỉnh quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện các sở, ngành, đơn vị, địa phương còn thiếu chủ động, phối hợp chưa chặt chẽ theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về; chưa có sự thống nhất giữa các đơn vị, địa phương về cách tính số giờ dạy thêm thực tế và kinh phí chi trả theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 07 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Ngày 03/7/2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trực tiếp chủ trì họp, theo đó yêu cầu việc tính toán xác định số tiết, số tiền dạy thêm giờ được thanh toán phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định. Đồng thời, ngày 26/11/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1440/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý‎ nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh trong đó có kiểm tra nội dung trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên phổ thông công lập. Đến nay, đã thanh toán được 352.015 giờ, với 54,072 triệu đồng. Qua kết quả kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và xác định việc thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên phổ thông công lập là vấn đề ưu tiên giải quyết để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của giáo viên, đồng thời ổn định tâm lý yên tâm công tác cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024, ngay từ đầu năm học, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4539/UBND-THVX ngày 14/9/2023, giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.

Về mua sắm thiết bị dạy học: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất phân cấp ngay việc mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học, THCS cho Ủy ban nhân dân huyện; hoàn thành phân cấp trong tháng 12/2023.

Vấn đề bố trí giáo viên các cấp học: Đối với một số giáo viên bộ môn Toán, Tiếng Anh, Tin học do thiếu nguồn tuyển nên các huyện, thành phố không tuyển được giáo viên tại kỳ tuyển dụng viên chức hoặc để hợp đồng lao động làm giáo viên tại các trường học (kỳ tuyển dụng 6 tháng đầu năm 2023, có 24/53 chỉ tiêu giáo viên Tiếng Anh không có người dự tuyển; 30/51 chỉ tiêu giáo viên Tin học không có người dự tuyển, 05/35 chỉ tiêu giáo viên Toán không có người dự tuyển). Số lượng người làm việc ở một số trường học được giao thấp hơn so với số lượng người làm việc cần có do hiện hay toàn tỉnh còn thiếu nhiều giáo viên so với định mức, chưa được Trung ương xem xét bổ sung nên tỉnh chưa có nguồn để giao bổ sung; đồng thời một số địa phương chưa thực hiện sắp xếp số học sinh/lớp bảo đảm định mức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn đến bố trí giáo viên chưa hợp lý, còn nhiều điểm trường lẻ chưa sắp xếp về trường chính nên chưa tiết kiệm được biên chế giáo viên.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế trong việc bố trí giáo viên tại các đơn vị trường học thuộc phạm vi quản lý; trường hợp để xảy ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các trường, các cấp học, các môn học gây ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục phải xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định (việc này Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải rà soát và chịu trách nhiệm khắc phục ngay); đối với việc thiếu nguồn tuyển dụng hoặc hợp đồng đối với giáo viên các môn học như Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học…, các đơn vị phải chủ động thực hiện các giải pháp hiệu quả để tìm kiếm, thu hút đội ngũ giáo viên về giảng dạy (nghiên cứu các phương án tạm thời như thuê giáo viên của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các giáo viên đã nghỉ hưu,…, biệt phái, tăng cường giáo viên từ những trường lân cận để giảng dạy,…). Đồng thời giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc giao số lượng người làm việc đối với các cấp học trên địa bàn tỉnh theo định mức quy định tại Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để các đơn vị bố trí, sắp xếp giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài những vấn đề nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, phát huy được vai trò của đội ngũ nhà giáo, phát huy vai trò người đứng đầu các cơ sở giáo dục, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh trong xây dựng môi trường giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra các vi phạm, các sự cố đáng tiếc trong hoạt động giáo dục, trong môi trường giáo dục.

Với tinh thần coi trọng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm đến công tác này, đặc biệt là việc bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc chữa bệnh (Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Văn bản: Văn bản số 654/UBND-THVX ngày 28/02/2023; Văn bản số 4213/UBND-THVX ngày 31/8/2023: Văn bản số 5672/UBND-THVX ngày 14/11/2023 về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh); chỉ đạo Sở Y tế rà soát, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân năm 2023; các cơ sở y tế tổ chức quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị về việc bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân; chủ động lập kế hoạch mua sắm, lựa chọn nhà thầu và tổ chức mua sắm theo đúng quy định của pháp luật; phân công người có trách nhiệm thực hiện và gắn trách nhiệm, nhiệm vụ được giao với người được phân công; nâng cao năng lực mua sắm, đấu thầu của đơn vị.

Để đảm bảo kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với mua sắm thuốc, năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện mua thuốc tập trung năm 2022-2024 (18 tháng) cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 15/9/2022, kết quả trúng thầu đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện kết quả trúng thầu thuốc năm 2022-2024, năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt gói thầu mua thuốc generic bổ sung năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 30/9/2023; Gói thầu Mua sắm thuốc gây mê cấp thiết năm 2023-2024 của Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương tại Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 14/8/2023…).

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân; đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với thủ trưởng đơn vị không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong mua sắm; đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ người đứng đầu và cán bộ liên quan; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát; bảo đảm đấu thầu công khai, minh bạch, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về Chương trình tiêm chủng mở rộng: Thời gian qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nâng cao tỷ lệ tiêm chủng (Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 19/8/2023 về triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 3079/UBND-THVX ngày 11/7/2023 về rà soát, báo cáo nhu cầu vắc xin tiêm chủng mở rộng năm 2023; Văn bản số 2067/UBND-THVX ngày 22/5/2023 về phê duyệt phương án triển khai vắc xin Rota cho trẻ dưới 01 tuổi trong Chương trình tiêm chủng mở rộng,…). Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân (cả chủ quan và khách quan) nên các chỉ tiêu tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ thấp, giảm so với năm 2022. Yêu cầu Sở Y tế tập trung, quyết liệt, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về tiêm chủng mở rộng năm 2023. Xây dựng giải pháp, lộ trình, kế hoạch thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2024, phấn đấu đạt trên 90% trẻ trong độ tuổi được tiêm đủ mũi, đúng liều.

Tám là, Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong chỉ đạo, điều hành, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, việc thuộc thẩm quyền thì chủ động tổ chức thực hiện, việc vượt thẩm quyền báo cáo để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết công việc. Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tăng cường hoạt động kiểm tra công vụ; Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác cải cách hành chính, kiểm tra một số nội dung thuộc lĩnh vực Nội vụ và kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Kết thúc kiểm tra, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, cá nhân người đứng đầu để cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm cũng phải xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương: (1) Tiếp tục rà soát, giải quyết vướng mắc pháp lý, nhất là về định giá đất, nhà ở, đất đai, quy hoạch, đấu thầu, đầu tư, xây dựng…; (2) Rà soát, đơn giản hóa điều kiện, quy định kinh doanh, quy trình thủ tục về thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư, xây dựng; các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06; (3) Yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính; động viên, khen thưởng và xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh theo quy định của Đảng, Nhà nước; (4) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của các cấp, các ngành, các địa phương; (5) Triển khai thực hiện các quy định để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, không phối hợp, đùn đẩy trách nhiệm, làm chậm, kém hiệu quả... Kịp thời rà soát, xử lý, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm. Hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp để quản lý, sử dụng công chức, viên chức theo đúng quy định, làm cơ sở để thực hiện chính sách tiền lương mới theo quy định. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để vụ việc tồn đọng kéo dài.

Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; tập trung thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết, chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2024. Chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn xã hội, an toàn không gian mạng, tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ.

Chín là, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh từ kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX; về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; giám sát chuyên đề về phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2016-2022; giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; giám sát chuyên đề về tiến độ thực hiện kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí và thưa toàn thể cử tri!

Vì thời gian có hạn, tôi không thể đề cập đến tất cả những vấn đề các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, chất vấn và giải pháp thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính khoa học, tính kế hoạch, tính đồng bộ, tính hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự ủng hộ, đồng hành của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự linh hoạt, quyết liệt, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí vượt qua khó khăn trở ngại thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh năm 2024.

Xin chúc các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể các vị Đại biểu tham dự kỳ họp đón năm mới 2024 mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tin cùng chuyên mục