Ngày mai khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

TQĐT - Ngày mai (28-6), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc.

Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu các chức danh HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Kỳ họp được tổ chức trong hai ngày 28 và 29-6. 

Chương trình Kỳ họp gồm các nội dung: Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu và trao giấy chứng nhận trúng cử HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu các chức danh của HĐND tỉnh, gồm Chủ tịch HĐND tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; quyết nghị về số lượng các ban, số lượng ủy viên của từng ban HĐND tỉnh; bầu trưởng ban, phó trưởng các ban HĐND tỉnh; bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; bầu các chức danh UBND gồm Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp cũng nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016.                        

Theo baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục