Họp báo về Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII

TQĐT - Ngày 1-7, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp báo, thông báo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp báo.

Đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp báo.

Dự kiến Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13-7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Kỳ họp sẽ nghe các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh;thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm; các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền; các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác của ngành Tòa án 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII.

Kỳ họp cũng xem xét và thông qua một số tờ trình và dự thảo nghị quyết, trong đó đáng chú ý là quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và mức hỗ trợ một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; các dự thảo nghị quyết về quy định mức thu học phí của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập do địa phương quản lý; mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; nghị quyết về biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước năm 2016; chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, nâng cao trình độ; chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016 trên địa bàn tỉnh và dự thảo nghị quyết về bãi bỏ mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

Theo baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục