Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX

Sáng ngày 08/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Video không hợp lệ

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đại biểu cơ quan Trung ương có các đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Văn phòng Trung ương Đảng; Lò Thị Việt Hà, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Vu trưởng vụ xã hội Văn phòng Quốc hội.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang, các vị đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo các Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các Ban của HĐND huyện, thành phố; đại diện Thường trực HĐND 138 xã, phường, thị trấn; các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương đến dự và đưa tin về kỳ họp.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Đúng 8 giờ, kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh chính thức khai mạc. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh những nội dung mà kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 cũng như của cả giai đoạn 2021-2025; đồng thời đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung chương trình bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Chủ toạ điều hành phiên khai mạc

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023 và báo cáo kết quả công tác năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tại kỳ họp

Kỳ họp đã nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trình báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 11 tháng năm 2022; kinh phí Trung ương ủy quyền; kinh phí của Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc; kinh phí viện trợ và tình hình sử dụng các quỹ do tỉnh quản lý 11 tháng năm 2022; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách địa phương cuối năm 2022. Nghe thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác của ngành năm 2022, nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Ngheo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, điều hành ngân sách năm 2023. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá- Xã hội HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã hội, chính sách tôn giáo năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa - xã hội, chính sách tôn giáo năm 2023.


Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Qua báo cáo của UBND tỉnh, các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Cục thi hành án dân sự tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh cho thấy: Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng tăng cao và tác động tiêu cực từ tình hình thế giới đã ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Song với truyền thống đoàn kết, thống nhất cao; sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phục hồi, phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng 8,66%. Môi trường đầu tư được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh được nâng lên, huy động tập trung nguồn lực để triển khai xây dựng, đầu tư nhiều công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa đạt được những kết quả tích cực; tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng có ý nghĩa thiết thực về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh; triển khai kịp thời và có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. An ninh, quốc phòng được giữ vững. Những kết quả đạt được đã tạo không khí phấn khởi trong toàn tỉnh, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.


Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh Hà Ngọc.

Tuy nhiên, qua báo cáo của UBND tỉnh, các ngành, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh cho thấy ở từng lĩnh vực vẫn còn có những tồn tại, hạn chế như: Tiến độ thực hiện một số dự án, chương trình còn chậm; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt so với yêu cầu đề ra. Công tác chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ về quy hoạch chưa đạt tiến độ, chất lượng. Việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc, nhất là vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng còn kéo dài. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thực hiện chuyển đổi số tuy có nhiều chuyển biến nhưng có mặt còn hạn chế. Một số chính sách, nghị quyết của HĐND tỉnh triển khai thực hiện còn chậm; việc quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm trường trả về địa phương và đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn vướng mắc, hạn chế. Công tác quản lý địa bàn có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học chưa đầy đủ, đồng bộ. 

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng, đóng góp quan trọng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là HĐND tỉnh, HĐND các cấp, cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập cần được khắc phục kịp thời và nêu một số vấn đề đề nghị kỳ họp tập trung thảo luận, đồng thời yêu cầu các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cấp ủy, cử tri và Nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đánh giá toàn diện, thực chất kết quả đạt được trong năm 2022; làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, dự báo tình hình, đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả đảm bảo thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023; thảo luận các giải pháp, nguồn lực thực hiện đảm bảo nghị quyết được kỳ họp thông qua sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Các đại biểu dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc kỳ họp.


Các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn với sự tham gia của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH của tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ của tỉnh.

Buổi chiều cùng ngày kỳ họp sẽ tiếp tục nghe, xem xét các báo cáo trình tại kỳ họp. Phiên họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; baotuyenquang.com.vn, Fanpage Báo Tuyên Quang online và Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tuyên Quang.

Hương Lan
Ảnh: Thành Công
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục