Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp nghe giải trình việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến hết tháng 6 năm 2020

Chiều ngày 17/11/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức phiên họp nghe giải trình việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến hết tháng 6 năm 2020. Các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Dự phiên họp có đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý thị trường Tuyên Quang; Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của các Sở, ngành, các huyện, thành phố; phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.


Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp giải trình, các đại biểu đã nghe đại diện UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Luật An toàn toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến hết tháng 6 năm 2020. Kết quả cho thấy: Trong giai đoạn, toàn tỉnh có 472 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; kiểm nghiệm 13.289 mẫu thực phẩm; thực hiện truy xuất nguồn gốc, xử lý mẫu, cơ sở được lấy mẫu có vi phạm về chất lượng và ATTP theo quy định. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP được quan tâm thực hiện, đã tổ chức được 2.082 lớp tập huấn với 139.501 người tham gia, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về ATTP được tăng cường. Lực lượng chức năng trong tỉnh đã thanh tra, kiểm tra 36.485 lượt cơ sở, phát hiện 2.566 lượt cơ sở có dấu hiệu vi phạm, xử lý 837 lượt cơ sở... Tuy nhiên, việc thực hiện Luật ATTP trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế như: việc sản xuất thực phẩm sạch theo chuỗi, áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) còn ít; các hành vi vi phạm quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau, quả, lương thực vẫn còn phổ biến; công tác kiểm soát giết mổ động vật chưa đảm bảo theo quy định; việc sử dụng chất cấm làm phụ gia chế biến thực phẩm còn xảy ra; vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rượu thủ công chưa được kiểm soát; công tác quản lý vệ sinh ATTP tại các chợ chưa được chú trọng; vẫn còn tình trạng hàng hóa là lương thực, thực phẩm không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng, hàng giả lưu thông trên thị trường; tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn còn diễn ra trên địa bàn tỉnh; việc kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP của chính quyền cơ sở chưa nghiêm; một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ về vấn đề ATTP...


Đại biểu HĐND tỉnh nêu yêu cầu giải trình tại phiên họp.

Thực hiện quyền, trách nhiệm theo luật định, các đồng chí thành viên Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh đã yêu cầu thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý thị trường và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố làm rõ trách nhiệm trong việc thực hiện Luật ATTP trong thời gian qua; tập trung vào công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP; việc cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và công tác phòng ngừa nguy cơ đối với ATTP; việc sản xuất thực phẩm sạch theo quy trình VietGAP; việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; việc quản lý về ATTP tại các chợ, điểm trung chuyển hàng hóa tự sản tự tiêu trên địa bàn tỉnh; việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP; việc bố trí cán bộ công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm về công tác ATTP; việc bố trí ngân sách để thực hiện công tác ATTP...


Lãnh đạo Sở Y tế giải trình

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Tuyên Quang giải trình

Giải trình và tham gia giải trình tại phiên họp, lãnh đạo các Sở, đơn vị và UBND các huyện, thành phố đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về những hạn chế trong việc thực hiện Luật ATTP trên địa bàn quản lý, đồng thời đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên họp nghe giải trình, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương tiếp thu, đồng tình với ý kiến của Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh và nhấn mạnh UBND tỉnh sẽ tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố khắc phục những hạn chế trong việc triển khai thực hiện Luật ATTP trên địa bàn.

Kết luận phiên họp nghe giải trình, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố tập trung khắc phục hạn chế trong việc thực hiện Luật ATTP; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác ATTP theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật ATTP trên địa bàn; bố trí cán bộ công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm theo dõi công tác ATTP theo quy định tại Văn bản số 278/TTg-KGVX ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường nguồn lực tài chính để thực hiện công tác quản lý ATTP; rà soát, bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho các đơn vị quản lý nhà nước về ATTP; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về ATTP; tăng cường công tác quản lý các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học; thực hiện nghiêm việc công khai cơ sở vi phạm về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng; khẩn trương rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; ký cam kết sản xuất, kinh doanh an toàn đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định; kiểm soát chặt chẽ ATTP đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ; thực hiện tốt việc quản lý ATTP trong sản xuất rượu thủ công; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh hàng hóa là lương thực, thực phẩm không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng, hàng giả trên thị trường tỉnh.  

Tin: Giang Nam - Bàn Phín - Thu Hương
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục