Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân dự kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn khóa XX

Ngày 10/7/2024, Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn tổ chức kỳ họp thứ tám nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.
Video không hợp lệ

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, các phòng ban chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đồng chí: Phạm Ninh Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ tọa kỳ họp.


Các đại biểu dự Kỳ họp thứ tám, HĐND huyện Yên Sơn khóa XX.

Kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn được tổ chức trong 02 ngày 09 và 10/7/2024. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng chính quyền; kết quả thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện khoá XX; báo cáo của các cơ quan tư pháp; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; các báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XX.


Quang cảnh kỳ họp.

Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo, các tài liệu trình tại kỳ họp và gợi ý thảo luận của Chủ tọa kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm trước cử tri để thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ khác trong 6 tháng đầu năm 2024; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, trí tuệ, kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn khóa XX đã xem xét, thống nhất thông qua 08 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, góp phần cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả tích cực huyện Yên Sơn đạt được trong thời gian qua. 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội của huyện Yên Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 887,9 tỷ đồng, đạt 63,4% kế hoạch (đạt 110,7% so với cùng kỳ). Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn huyện như: Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua huyện Yên Sơn; đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn đoạn qua địa phận huyện Yên Sơn...Phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng trưởng trong nông nghiệp được duy trì ổn định, xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đến nay toàn huyện có 16/27 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 59,3%); 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn huyện có 59 sản phẩm đã được đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh (09 sản phẩm xếp hạng 04 sao; 50 sản phẩm xếp hạng 03 sao), đang triển khai xây dựng 01 sản phẩm trở thành thương hiệu quốc gia; 1-2 sản phẩm trở thành OCOP 5 sao. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn; tổ chức cho học tham gia thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, kết quả 23/45 học sinh nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi chọn học sinh giỏi. An sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Yên Sơn; đồng thời khẳng định những kết quả huyện Yên Sơn đạt được đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Qua nghiên cứu, xem xét các báo cáo, tài liệu trình tại kỳ họp, nhất là báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế huyện Yên Sơn cần nỗ lực thực hiện hơn nữa và tìm giải pháp khắc phục khẩn trương và hiệu quả như: Việc duy trì, giữ vững các tiêu chí đối với các xã đã được công nhận xã nông thôn mới còn hạn chế; tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình và tiến độ xây dựng một số dự án tái định cư để giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm còn chậm; công tác quản lý đất đai, quản lý địa bàn còn hạn chế; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân của một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Còn một số vụ việc tồn đọng, kéo dài, chưa được giải quyết triệt để; tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia chưa cao.  Tiến độ thực hiện Nghị quyết 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 còn chậm…

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của huyện, đồng chí đề nghị huyện Yên Sơn cần quan tâm thực hiện một số nhóm nội dung trọng tâm, cụ thể:

(1) Tiếp tục tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện, nhất là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

(2) Rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm để có giải pháp thực hiện phù hợp, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, chỉ tiêu dự kiến khó hoàn thành. Nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Thực hiện tốt các giải pháp xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; có giải pháp cụ thể duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai hiệu quả các giải pháp thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Triển khai quyết liệt, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, nhất là giải ngân đối với các dự án, tiểu dự án thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

(3) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa - xã hội, gắn kết chặt chẽ các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trường học làm tốt công tác chuẩn bị năm học mới 2024-2025. Tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2024-2025. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

(4) Hội đồng nhân huyện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, thực hiện tốt chức năng quyết định, chức năng giám sát; nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình. Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện cần tiếp tục thẳng thắn, chỉ ra hạn chế của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cần thường xuyên nghiên cứu, đổi mới cách thức thực hiện nhiệm vụ, gần dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư của cử tri và Nhân dân.

(5) Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các vị đại biểu HĐND huyện cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong giám sát, thực hiện các nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, phụ trách, theo dõi địa bàn của huyện, xã được phân công để kịp thời nắm bắt tình hình, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân tin tưởng rằng: Với sự nhất trí, đồng lòng của Đảng bộ huyện Yên Sơn, sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, sự vào cuộc giám sát của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn, huyện sẽ đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 và hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Thu Hương - Thế Anh
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục