Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận về Quy hoạch tổng thể quốc gia

Sáng 6-1, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận Tổ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại Tổ 11 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Tuyên Quang, Thanh Hoá, Cà Mau.

Các ĐBQH tỉnh đều bày tỏ thống nhất sự cần thiết phải sớm ban hành quy hoạch quan trọng này nhằm định hướng và phân bố không gian các ngành, lĩnh vực chủ yếu cho sự phát triển. Đây là lần đầu tiên Quy hoạch tổng thể quốc gia được xây dựng theo quy định của Luật Quy hoạch.


Đại biểu Nguyễn Đắc Vinh tham gia thảo luận.

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang nêu rõ, xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia là một việc chưa có tiền lệ, rất mới, rất khó. Chuyện phân định giữa nội dung, nội hàm của quy hoạch quốc gia để không chồng lấn với những quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch địa phương cũng chưa có tiền lệ nên cũng có những khó khăn nhất định. Đây chủ yếu là những nội dung liên quan tới phân bổ không gian, phân bố lãnh thổ nên cách chia chủ yếu là phân bổ theo hành chính, phân sáu vùng và có bốn vùng động lực phát triển, phân theo các hành lang kinh tế để xây dựng dựa trên những đặc thù, thế mạnh.

Về nội dung cụ thể, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục chỉ ra rằng phần đánh giá, nhận định, phân tích để rút ra những nguyên tắc, dự báo thì nhiều phần chưa có; kết cấu và bố cục chưa có sự đồng nhất, không có sự nhất quán và nguyên tắc chung. Đơn cử như vấn đề về giáo dục và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, có vùng đề cập đến và có vùng không đề cập; mỗi vùng lại có cách viết khác nhau,… qua đó thể hiện sự thiếu nhất quán, đồng nhất.

Quy hoạch là vấn đề rất quan trọng, nhất là quy hoạch quốc gia bởi đây là đưa ra nguyên tắc chung để có cơ sở cho các quy hoạch ngành, quy hoạch cụ thể,…tiếp tục phát triển về lĩnh vực đó. Các địa phương cũng sẽ dựa theo nguyên tắc chung để hoàn chỉnh những quy hoạch trên từng địa bàn. Đại biểu Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, quy hoạch quốc gia là nền tảng cho các quy hoạch khác, do đó nền tảng càng tốt, càng vững chắc, chặt chẽ thì chất lượng các quy hoạch khác sẽ tốt hơn; cần cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị vào Quy hoạch tổng thể quốc gia để các địa phương có căn cứ xây dựng quy hoạch tỉnh nhằm đảm bảo môi trường sống cho người dân.

Tại phiên thảo luận, các vị đại biểu Quốc hội cũng cho ý kiến về quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch; định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội; định hướng phát triển không gian biển; định hướng khai thác và sử dụng vùng trời; định hướng phát triển ngành hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia; định hướng sử dụng tài nguyên quốc gia…

Chính Lâm

Tin cùng chuyên mục