Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Giấy An Hòa và Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang

Video không hợp lệ

Video khác