Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh

Video không hợp lệ

Video khác