Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Video không hợp lệ

Video khác