Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ vào 02 dự án Luật

Chiều ngày 18-6, Quốc hội thảo luận tại các tổ đại biểu về 02 dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên thảo luận Tổ gồm đại biểu Quốc hội các tỉnh Tuyên Quang, Đà ...

Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ về 03 dự án Luật, Nghị quyết

Chiều ngày 17-6, Quốc hội thảo luận tại các tổ đại biểu về dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh, chủ ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại Tổ về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, giai đoạn 2025-2035

Chiều ngày 08-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV tỉnh Tây Ninh, Tổ thảo luận số 11 gồm đại biểu Quốc hội các tỉnh: Tây Ninh, Đà Nẵng, Sơn La, Tuyên Quang đã thảo luận về Chủ trương đầu tư Chương ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục thảo luận tại Tổ vào 02 Dự thảo Luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ bảy, sáng 08-6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) và dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Các đại biểu Quốc hội đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng và hoàn thiện các dự án luật.