Yên Sơn kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa

Thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TU ngày 22 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân, gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, huyện Yên Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân từ đó, phát huy nguồn lực của nhân dân để triển khai thực hiện.

Thôn Tân Sơn là vùng trọng điểm sản xuất mía của xã Chiêu Yên. Nhà nào trong thôn cũng trồng từ 1- 2ha mía nguyên liệu để phát triển kinh tế. Tuy nhiên con đường vào vùng trồng mía của thôn trước đây nhỏ hẹp, mỗi khi mùa thu hoạch mía đến gặp mưa lại lầy thụt, không thể vận chuyển cho nhà máy được, đời sống kinh tế của người dân cũng vì thế mà  càng khó khăn. Khi tiếp nhận được chủ trương bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, bà con nhân dân trong thôn hết sức phấn khởi. Ông Trương Văn Hùng một người dân trong thôn cho biết: "Để mở rộng con đường, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn, gia đình tôi cùng nhiều hộ khác sẵn sàng hiến hàng trăm m2 đất không tính toán thiệt hơn. Có đường bê tông sạch đẹp, ai cũng vui mừng, phấn khởi. Từ nay sẽ không còn cảnh mía đã chặt 2 đến 3 tuần mà không vận chuyển đi được do đường bẩn như trước nữa".


Tuyến đường bê tông vào vùng sản xuất mía thôn Tân Sơn xã Chiêu Yên vừa hoàn thành.

Là thôn đặc biệt khó khăn của xã Chiêu Yên, 100% đồng bào dân tộc Dao Thanh y, nhưng nhờ chính quyền và các tổ chức đoàn thể của thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên nhân dân trong thôn đều đồng lòng đóng góp mỗi khẩu 580 nghìn đồng mua cát sỏi và hàng trăm ngày công lao động để làm đường, Tháng 11/2016 sau khi được sự hỗ trợ xi măng của Nhà nước thôn Tân Sơn đã huy động sức người, sức của hoàn thành hơn 1.814m đường bê tông vào vùng sản xuất mía. Anh Đặng Văn Cần, Bí thư Chi bộ thôn Tân Sơn phấn khởi cho biết, từ khi có đường, không chỉ sản phẩm mía của bà con được vận chuyển tiêu thụ dễ dàng dàng hơn mà mọi sản vật của thôn cũng được tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng. Chắc chắn đời sống của người Dao ở Tân Sơn sẽ ngày một phát triển.


 

Nhân dân xã Tân Long chuyển cấu kiến bê tông để lắp ghép.

Ngay khi tỉnh có chủ trương thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa huyện Yên Sơn đã triển khai cho các xã rà soát, đăng ký nhu cầu để tỉnh hỗ trợ xi măng và cấu kiện bê tông. Theo đó trong 2 năm 2016 và 2017 huyện Yên Sơn có kế hoạch thi công 21 km kênh mương, 11,5 km đường nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa. Việc huy động đóng góp của nhân dân được công khai minh bạch, nhờ đó mà từ năm 2016 đến tháng 3/2017, huyện toàn huyện Yên Sơn đã bê tông hóa được 10 km đường nội đồng và đường vào các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực như cam, mía, chè… Trong đó nhà nước hỗ trợ trên 2.400 tấn xi măng, nhân dân đóng góp trên 400 triệu đồng mua cát sỏi và hàng nghìn ngày công lao động. Đối với chương trình kiên cố hóa kênh mương, được tỉnh hỗ trợ bê tông đúc sẵn, gối đỡ và chi phí vận chuyển, nhân dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện giải phóng mặt bằng, góp vật liệu, công lao động và tổ chức thi công. Từ năm 2016, huyện Yên Sơn đã kiên cố trên 19 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, đạt 83% KH. Các xã đi đầu trong phong trào này là: Kim Phú, Trung Môn, Phúc Ninh, Chiêu Yên.

Hiện nay các địa phương trên địa bàn huyện Yên Sơn đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiên cố hóa kênh mương bê tông hóa giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Theo yenson.gov.vn

Tin cùng chuyên mục