Họp Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 29-5, Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng họp triển khai các bước tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 - 2024 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp.


Các đại biểu dự họp tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế chấm và xếp giải các tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo Quy chế, nội dung của tác phẩm phải theo chủ đề do Ban Tổ chức cuộc thi định hướng. Các tác phẩm được rà quét bằng phần mềm công nghệ, chỉ những bài viết có tỷ lệ trùng lặp không quá 20% (với thể loại Tạp chí) và không quá 25% (với thể loại Báo) mới đủ điều kiện đưa vào chấm.

Tác phẩm đạt giải là những tác phẩm chính luận có chất lượng; các bài viết chính diện hay phản biện phải mang hàm lượng thông tin lý luận cao góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tác phẩm chính luận, cách mạng, khoa học. Bài dự thi chấm theo thang điểm, bảo đảm các tiêu chí về nội dung và hình thức quy định trong thể lệ cuộc thi. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ trao 5 giải tập thể xuất sắc; 97 giải cá nhân, trong đó có 7 giải A.       


Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu cũng đã được thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức, thành viên Ban Giám khảo, thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị Tổ Thư ký giúp việc tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện vào Quyết định ban hành Quy chế chấm và xếp giải các tác phẩm tham gia cuộc thi.

Các quy định của tỉnh phải bám sát các quy định trong thể lệ cuộc thi của Trung ương. Đồng chí lưu ý việc lựa chọn các tác phẩm dự thi cần có đủ các thể loại các tác phẩm từ báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 sẽ được tổ chức, trao giải cuộc thi ở cấp tỉnh. Qua cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn tác phẩm chất lượng cao để tham gia cuộc thi cấp Trung ương. Dự kiến cuộc thi sẽ kết thúc nhận bài vào ngày 10/7/2024.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục