Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 30-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 175 điểm cầu với gần 21 nghìn cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh tham dự.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí: Phạm Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng, phó các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ khẳng định, hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung cốt lõi của Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình trực tiếp truyền đạt các nội dung, giá trị cốt lõi của Tác phẩm.


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình trình bày nội dung sinh hoạt chính trị. Ảnh: Thanh Phúc.

Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước dựa trên sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phù hợp với quy luật phát triển, xu thế lớn trong sự vận động của quan hệ quốc tế. Đặc biệt, Tác phẩm làm sáng tỏ “bản sắc đối ngoại “cây tre Việt Nam”: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng nhất để phát huy hiệu quả và sức mạnh tổng hợp của đối ngoại. Trên cơ sở đánh giá những kết quả, thành tựu nổi bật trong từng thời kỳ, khẳng định đối ngoại đã góp phần rất quan trọng vào thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.


Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc.

Tác phẩm khẳng định vị thế của Việt Nam trong quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các đối tác trong tất cả các lĩnh vực, vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tác phẩm là tài liệu nghiên cứu quý giá về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, hệ thống hóa, khái quát hóa các chủ trương, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, phương thức triển khai đường lối đối ngoại của Đảng trong gần 40 năm đổi mới. Nội dung của tác phẩm là sự chắt lọc, đúc kết từ nghiên cứu lý luận sâu sắc và hoạt động thực tiễn cách mạng phong phú của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tác phẩm đã chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho công tác đối ngoại trong tình hình mới; góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm phá hoại mối quan hệ đối ngoại, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết số 34 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về nội dung và các giá trị cốt lõi của Tác phẩm.


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Thu Hương.


Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Yên Sơn. Ảnh: Lê Thùy.


Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện Na Hang. Ảnh: Minh Hoa.


Các đại biểu dự hội nghị điểm cầu Chiêm Hoá. Ảnh: Bàn Thanh.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Hải Hương.


Đại biểu xã Kim Quan (Yên Sơn) dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: Lê Thùy.


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu xã Yên Phú (Hàm Yên). Ảnh: Vân Anh.


Các đại biểu dự tại điểm cầu xã Bình An (Lâm Bình). Ảnh: Minh Hoa.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Sơn Nam (Sơn Dương). Ảnh: Lý Thu.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục