Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Phú, huyện Na Hang

Ngày 01-6, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự sinh hoạt bộ tại Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS xã Sơn Phú, huyện Na Hang.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự và phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS xã Sơn Phú, huyện Na Hang.

Năm 2021, Trường Tiểu học Sơn Phú và Trường THCS Sơn Phú được ghép thành Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Phú. Hiện nay, nhà trường có 48 cán bộ, giáo viên trong đó có 37 đảng viên; 551 học sinh. Năm học 2021 - 2022: Học sinh khối tiểu học đều hoàn thành chương trình (hoàn thành xuất sắc các môn học: 91 học sinh; hoàn thành tốt môn học: 35 học sinh; hoàn thành: 252 học sinh). Học sinh THCS không có học xếp loại học lực kém (xếp loại học lực giỏi: 07 học sinh; học lực khá: 61 học sinh; trung bình: 107 học sinh; yếu: 02 học sinh; xếp loại hạnh kiểm tốt: 120 học sinh, khá: 48 học sinh; trung bình: 05 học sinh).

Tại buổi sinh hoạt chi bộ tháng 5-2022, các đảng viên đã được nghe thông báo về những vấn đề thời sự- chính trị nổi bật trong nước, trong tỉnh và huyện Na Hang; triển khai các văn bản của cấp trên. Trong tháng, chi bộ đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường như: Tổ chức thi kiểm tra học kỳ II, năm học 2021-2022; xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS đúng thời gian, quy chế; chi trả các chế độ cho học sinh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; thực hiện tốt công tác quản lý học sinh ở bán trú…Quá trình thảo luận diễn ra nghiêm túc, có 08 đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6-2022.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà chi bộ nhà trường đã đạt được; chi bộ đã duy trì nề nếp sinh hoạt đều đặn; nội dung và chương trình sinh hoạt chi bộ cơ bản đã đảm bảo theo đúng hướng dẫn, quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy và Đảng ủy xã. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 của chi bộ chưa sâu, giải pháp thực hiện chưa sát với tình hình thực tế; chưa thực hiện việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình; đồng chí bí thư chi bộ chủ trì còn hạn chế trong điều hành thảo luận buổi sinh hoạt.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Chi bộ cần bám sát Quy định số 19-QĐ/TU ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ; triển khai tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề "tự soi, tự sửa"; triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học mới; quan tâm, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới …từ đó, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của chi bộ góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo tuyenquang.dcs.vn

Tin cùng chuyên mục