Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà dự ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng ngày 15/11/2023, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo huyện Sơn Dương và xã Văn Phú.


Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Mụng.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Nhân dân thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đã luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Với ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và truyền thống đoàn kết quý báu, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong thôn được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. Năm 2023, thôn thực hiện làm được 410 m đường bê tông nông thôn (đạt 100% kế hoạch được giao) với tổng kinh phí 246.214.000 đồng, trong đó Nhân dân thôn Đồng Mụng đóng góp 128.924.000 đồng. Tu sửa, nạo vét được 2300 mét kênh mương nội đồng, đảm bảo đủ nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất. Công tác giảm nghèo luôn được cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân trong thôn quan tâm chú trọng; làm tốt công tác giáo dục của địa phương, con em trong thôn đều được quan tâm, chăm lo đến trường đầy đủ. Duy trì tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, loại bỏ được các hủ tục lạc hậu; trong thôn không có người nghiện ma túy, không có vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà tặng quà cho Nhân dân thôn Đồng Mụng.

Đặc biệt năm 2023, cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đóng góp, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, thôn đã vận động Nhân dân đóng góp, ủng hộ 545,5 triệu đồng hoàn thành xây dựng xong nhà văn hóa thôn khang trang, sạch đẹp, không chỉ là nơi hội họp của bà con Nhân dân trong thôn mà còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động phong phú về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nơi gắn kết bà con Nhân dân trong thôn với nhau; góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo người dân và cán bộ cơ sở về việc có một nơi sinh hoạt, hội họp cộng đồng rộng rãi, độc lập, bên cạnh đó còn là nơi phát động và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các tổ chức, đoàn thể, khu dân cư và người dân... thực hiện các phong trào thi đua xây dựng “Xóm văn hóa”, “Gia đình văn hóa”.... góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.



Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà chung vui cùng Nhân dân thôn Đồng Mụng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu với Nhân dân thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Đồng Mụng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân trong thôn tiếp tục giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội của xã Văn Phú, của huyện Sơn Dương tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn hoạt động của cộng đồng dân cư; giải quyết tốt ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; góp phần xây dựng xã Văn Phú đạt xã nông thôn mới vào cuối năm 2023 theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra./.

Thu Hương
Ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục