Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư thôn Bó Củng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng ngày 12/11/2023, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bó Củng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hoá. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo huyện Chiêm Hoá và xã Kim Bình.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân chung vui cùng nhân dân khu dân cư thôn Bó Củng, xã Kim Bình (Chiêm Hóa).

Tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu cùng Nhân dân thôn Bó Củng đã ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc chung sức xây dựng nông thôn mới ở thôn Bó Củng, xã Kim Bình năm 2023.

Thôn Bó Củng có 140 hộ với 661 nhân khẩu, có 07 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Tày chiếm 62 %. Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đến nay, đời sống kinh tế, văn hóa của thôn ngày càng được nâng lên; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường đạt được nhiều kết quả tích cực; tình làng, nghĩa xóm được khơi dậy; an ninh, trật tự được giữ vững; dân chủ ở cơ sở được phát huy. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 51,0 triệu đồng/người/năm; thôn chỉ còn 09 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ chiếm 6,42%. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thôn Bó Củng đã tích cực, đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới, đạt được kết quả nhất định. Bê tông hóa đường giao thông nông thôn đạt 98,13%; kiến cố hóa kênh mương đạt 100%; 100% các hộ được sử dụng điện sinh hoạt ổn định, an toàn; 100 % hộ dân trong thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; chỉnh trang khuôn viên nhà ở được 132 hộ; xây dựng 138 công trình vệ sinh đảm bảo theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Thôn Bó Củng đã đạt được 11/12 tiêu chí trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm đã phối hợp tuyên truyền, vận động giúp đỡ được 03 hộ thoát nghèo. Năm 2023, toàn thôn có 137/140 hộ (98%) đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thôn đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.  


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đã trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho khu dân cư Bó Củng, xã Kim Bình (Chiêm Hóa).

Phát biểu với Nhân dân thôn Bó Củng, xã Kim Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Bó Củng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được đó có sự đóng góp của Nhân dân thôn Bó Củng. Đồng chí đề nghị Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể của thôn tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công” như lời căn dặn của Bác Hồ, tập hợp cán bộ, Nhân dân trong thôn đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa tiêu biểu”. Tiếp tục có nhiều việc làm cụ thể hơn để bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp, nhất là làm tốt việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải; trồng cây xanh, làm đường hoa trong thôn, trong khuôn viên từng hộ gia đình. Quan tâm đưa trẻ đến trường, chăm lo thể chất, tinh thần cho con trẻ. Các tổ chức và cá nhân cần phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, thường xuyên chăm lo đến các hộ gia đình chính sách, những người còn gặp khó khăn trong cuộc sống, sản xuất; đồng thời tích cực xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; phòng chống tệ nạn xã hội để gia đình và thôn xóm luôn yên bình, vui tươi, hạnh phúc.

Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã Kim Bình, của huyện Chiêm Hoá tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn hoạt động của cộng đồng dân cư; giải quyết tốt ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, góp phần xây dựng xã Kim Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

Thế Anh
Ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục