Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thôn Tân Biên 2, xã Tiến Bộ

Thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 05/01/2022 của Tỉnh uỷ về trách nhiệm của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú. Sáng ngày 05/3/2024, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt định kỳ tháng 3 năm 2024 tại Chi bộ thôn Tân Biên 2, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Tiến Bộ.


T
oàn cảnh sinh hoạt Chi bộ thôn Tân Biên 2, xã Tiến Bộ.

Thôn Tân Biên 2, xã Tiến Bộ, huyên Yên Sơn có 173 hộ với 645 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số 17 hộ với 357 khẩu (chiếm 9,8% tổng số hộ trong thôn); thôn còn 05 hộ nghèo (chiếm 2,9%) và 01 hộ cận nghèo (chiếm 0,6%). Chi bộ thôn hiện có 21 đảng viên, trong đó miễn sinh hoạt 01 đảng viên, dự sinh hoạt kỳ tháng 3/2024 có 17/19 đảng viên được triệu tập, tỷ lệ đạt 85%.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã tập trung đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 02/2024 và thống nhất đề ra phương hướng lãnh đạo của chi bộ trong tháng 3/2024; thông tin thời sự quốc tế, trong nước và các vấn đề của địa phương trong thời gian qua; quán triệt, triển khai các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo mới của Đảng, cấp ủy cấp trên và triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong tháng 02/2024, thôn Tân Biên 2 đã luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua lao động, sản xuất ở thôn; tổ chức các hoạt động chăm lo, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Nhân dân trong thôn đón tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm.

Tại buổi sinh hoạt, có 8 lượt đảng viên tham gia thảo luận về chăm lo đời sống của các gia đình chính sách, người có công trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; về chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường; nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời đề nghị Chi uỷ Chi bộ cần tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn các tổ chức hội và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, củng cố Ban Chấp hành chi đoàn thanh niên; bổi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng.


Đồng chí
Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch ND tỉnh tặng quà cho Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ thôn Tân Biên 2, xã Tiến Bộ đã đạt được. Chi ủy Chi bộ chuẩn bị tốt nội dung, tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo các bước theo quy định; đặc biệt đảng viên trong chi bộ đã phát huy dân chủ, tham gia phát biểu ý kiến sôi nổi, thẳng thắn góp ý kiến với Chi ủy Chi bộ và cấp trên… Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Chi bộ thôn Tân Biên 2, xã Tiến Bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Đối với nhiệm vụ cụ thể trong tháng 3 và quý II/2024, đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16-ĐA/TU ngày 12/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tỉnh hình mới; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, trong đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Rà soát Chương trình công tác tháng 2/2024, đánh giá những tiêu chí chưa hoàn thành để tập trung thực hiện trong tháng 3 và quý II/2024; tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt hiệu quả./.

Phòng DNTTTT

Tin cùng chuyên mục