Hơn 1.600 đại biểu tham gia tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 7-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 35 tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu cấp tỉnh kết hợp trực tuyến đến 7 điểm cầu huyện, thành phố với hơn 1.600 đại biểu tham dự là thành viên Ban chỉ đạo 35, nhóm chuyên gia, thư ký, kỹ thuật viên, cộng tác viên cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên; lực lượng nòng cốt tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…


Các đại biểu dự tập huấn. Ảnh: Quang Hòa.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ khẳng định: Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị xác định, “bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”.


Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu khai mạc buổi tập huấn. Ảnh: Quang Hòa.

Qua đó, góp phần bảo vệ lý tưởng, nền tảng tư tưởng, vị thế chính trị, uy tín của Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá Đảng của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử chống đối, cơ hội chính trị.

Hội nghị là dịp để các học viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở từng lĩnh vực. Đồng thời, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, phương pháp lựa chọn chủ đề, xây dựng tác phẩm cho lực lượng nòng cốt tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


TS. Lê Thị Chiên, Giảng viên chính, Phó Chánh Văn phòng BCĐ 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng sách cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: Quang Hòa.

Từ đó nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận ở các thể loại, góp phần phục vụ công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương “phủ xanh” thông tin tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Tiến sỹ Lê Thị Chiên, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày các chuyên đề: Xây dựng phối hợp lực lượng trong theo dõi xử lý tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng; Quy trình phối hợp giữa các lực lượng, tổ chức xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm, những vấn đề mới phát sinh trên internet, mạng xã hội; Phương pháp lựa chọn chủ đề, cách thức xây dựng đề cương tác phẩm chính luận đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…


Các học viên tham gia buổi tập huấn. Ảnh: Quang Hòa.

Tại Hội nghị các đại biểu trao đổi thảo luận về tin giả, cách xử lý tin giả; giải pháp, đấu tranh các thông tin xấu độc trên không gian mạng; kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông; các vấn đề nổi cộm trên internet, mạng xã hội…

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục