Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh dâng hương nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), sáng ngày 19/5/2023, Đoàn đại biểu Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy làm Trưởng đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Người tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

Tham gia Đoàn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành các Chi bộ thuộc Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng, các phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang.


Đoàn đại biểu Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, tập thể Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh luôn đoàn kết, phát huy dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo luật định; đặc biệt trong tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của cấp uỷ tỉnh, cụ thể hóa thành các nghị quyết, cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; kịp thời giải quyết yêu cầu cấp bách của thực tiễn; đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng được đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi đảng viên được nâng lên. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp uỷ cấp trên; “tự soi, tự sửa”, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.


Đoàn đại biểu Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, biết ơn công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; nguyện vững mãi niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng; kiên định mục tiêu và con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác đã lựa chọn; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất; tiếp tục nêu gương trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng Đảng bộ, các chi bộ 4 tốt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ tốt, đảng viên tốt”, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như Bác hằng mong muốn; cùng toàn tỉnh hiện thực hóa mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Phòng Dân nguyện - Thông tin và Tuyên truyền

Tin cùng chuyên mục