Chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh là đúng đắn

Sáng 19-6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm hoạt động của Ban chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC chủ trì hội nghị.
Video không hợp lệ

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.

Sau 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh từng bước đi vào nền nếp. Các Ban Chỉ đạo đã tập trung tham mưu, ban hành, chỉ đạo ban hành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTNTC ở địa phương; quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tăng gấp gần 3 lần so với thời điểm 1 năm trước khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 147 cuộc kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trong việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC; tập trung chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc kéo dài, dư luận xã hội quan tâm ở từng địa phương. Đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo Ban Chỉ đạo PCTNTC các  cơ quan Trung ương và địa phương đã báo cáo tình hình hình hoạt động, chia sẻ những kinh nghiệm, những vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau 1 năm hoạt động. Trong đó nhiều nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa TNTC từ sớm, từ xa; công tác xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch, phân công trách nhiệm thành viên...để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nghị Ban Chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện Quy chế làm việc; xây dựng, ban hành các quy trình, quy định nghiệp vụ, bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo thực sự khoa học, nề nếp, hiệu quả, nhất là Quy định về công tác kiểm tra, giám sát về chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực “đúng vai, thuộc bài”... Tập thể Ban Chỉ đạo PCTNTC các tỉnh phải là tập thể mạnh, đoàn kết, thống nhất cao; các thành viên Ban Chỉ đạo phải trong sạch, gương mẫu, có bản lĩnh, có dũng khi chống tham nhũng, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai.  

Các cấp ủy đảng nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nhất là ngươi đứng đầu phải gương mẫu, nói đi đôi với làm; phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC tạo sự thống nhất cao trong nội bộ và nhân dân về nhiệm vụ phải tiếp tục đẩy mạnh PCTNTC; phải tiến hành đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp PCTNTC, cả phòng ngừa, cả phát hiện xử lý; thực hiện đồng bộ 4 mục tiêu “không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng”, đặc biệt chú trọng giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực. Các cấp ủy, địa phương cần phải loại bỏ tư tưởng bàn lùi, né tránh, sợ sai không dám làm trong công tác PCTNTC. Địa phương nào không phát hiện vụ việc tham nhũng đến khi Trung ương phát hiện phải chịu trách nhiệm xử lý kỷ luật.

Các Ban Chỉ đạo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đầy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc TNTC ở địa phương; thường xuyên rà soát để đưa vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo những vụ án, vụ việc TNTC nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm. Xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi TNTC theo đúng nguyên tắc tích cực, khẩn trương; rõ đến đâu xử lý đến đó; không có vùng cấm đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh nhưng phải nhân văn; có quan điểm khách toàn diện, lịch sử cụ thể khi xem xét xử lý sai phạm...

Thanh Phúc
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục