Chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch

Ngày 30-9, Ban Chỉ đạo về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh (Ban Chỉ đạo 35) tổ chức Hội nghị giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng, các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo.

Trong quý III, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, chương trình công tác của cấp ủy, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch. Ban Chỉ đạo đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền tập trung phản ánh những thông tin nổi bật về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; các hoạt động quảng bá các tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động kích cầu du lịch của tỉnh; hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống trong các ngày lễ, sự kiện; tăng cường bài viết đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin sai trái, thù địch đạt hiệu quả... góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được trong quý III, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung nắm chắc tình hình dư luận xã hội, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phù hợp, hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.

Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; tăng cường kiểm soát, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, góp phần định hướng thông tin, dư luận xã hội. Đồng thời đẩy mạnh đăng tải, chia sẻ bài viết, thông tin chính thống qua các tài khoản facebook, zalo, trang fanpage; tích cực tham gia đấu tranh với những tài khoản, trang mạng xã hội của các thế lực thù địch.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục