Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 04/4, UBND tỉnh có văn bản số 942/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Tin cùng chuyên mục