Thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng COVID-19

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có văn bản số 123/UBND-THVX về việc thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng COVID-19

Tin cùng chuyên mục