Kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về 03 nhóm vấn đề gồm: (1) Lĩnh vực công nghiệp và thương mại, người trả lời chất vấn: Giám đốc Sở Công thương, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; (2) Quản lý tài chính, ngân sách, người trả lời chất vấn: Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; (3) Lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, người trả lời chất vấn: Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực.

Tin cùng chuyên mục