Kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về 03 nhóm vấn đề gồm: (1) Lĩnh vực công nghiệp và thương mại, người trả lời chất vấn: Giám đốc Sở Công thương, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; (2) Quản lý ...