Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6

Ngày 22 - 6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 xem xét 14 nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND huyện, thành phố.
Video không hợp lệ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì phiên họp.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các đại biểu tham dự kỳ họp tập trung làm rõ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng; thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, thông qua dự kiến phân bổ vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022…

Các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề còn hạn chế cần tháo gỡ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; làm rõ giá trị công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch, tiến độ quy hoạch tỉnh, quy hoạch khu cụm công nghiệp; giải ngân thấp do đâu; thu chi ngân sách Nhà nước, xác định rõ các khoản thu, miễn giảm theo chính sách, tính toán bù đắp để không giảm thu, hoàn thành vượt mức thu; kế hoạch chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022…

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 8,08%

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tính tăng 8,08% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 3/11 các tỉnh miền núi phía Bắc, đứng thứ 20 trong 63 tỉnh, thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 8.200 tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch, tăng 19,7% so với cùng kỳ, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 142 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 1.300 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt  27,6% kế hoạch, thu ngân sách đạt trên 50% kế hoạch.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào các nội dung đẩy nhanh tiến độ sản xuất các sản phẩm công nghiệp, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đề thực hiện các công trình, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, vấn đề thu hút các nguồn lực, mở rộng hợp tác, đầu tư, thương mại, du lịch, đẩy mạnh cải cách hành chính…


Đồng chí Chủ tịch UBDN tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận phiên họp.

Kết luận và đưa các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; giải ngân vốn đầu tư công; thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh đã có khởi sắc, thể hiện dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát lại công việc, chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm vượt kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung cao độ tinh thần trách nhiệm linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành với tinh thần thể chế hóa cá nhân. Từng sở, ngành rà soát lại nhiệm vụ đột phá để tổ chức thực hiện, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các sở, ngành, huyện, thành phố tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với cán bộ giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Đối với đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các thông báo 50, 51, 54, 56, 57, 58 của UBND tỉnh trong tháng 6-2022 chỉ đạo về công tác đầu tư công, đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng. Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường quản lý chất lượng các công trình. Công tác thu chi ngân sách Nhà nước thực hiện đúng, tìm giải pháp bù đắp các khoản giảm thu theo chính sách để đảm bảo thu ngân sách năm 2022 vượt chỉ tiêu đề ra.


Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo nhiệm vụ thu chi ngân sách.

Hơn 601 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư và phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025  là hơn 601 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022 nguồn vốn giao cho các xã, huyện trên 195,6 tỷ đồng; phân bổ vốn thực hiện giai đoạn 2023-2025 là trên 406 tỷ đồng.

Phiên họp đã cho ý kiến tờ trình đề nghị ban hành Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa; Quyết định ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và các nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận từng nội dung và yêu cầu các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo quyết định để trình UBND tỉnh xem xét.

Tin: Theo Báo Tuyên Quang
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục